Object

Title: Nie-boskość i typowość "Szewców" Stanisława Ignacego Witkiewicza

Creator:

Dybizbański, Marek

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Błoński, Wstęp w: S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów. Oprac. M. Kwaśny. Wyd. 2. BN I 221. Wrocław 1983.
2. J. Bocheński, Sto zabobonów. Kraków 1992.
3. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I.Sieradzki. Warszawa 1981.
4. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz, i popr. Wrocław 1998.
5. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1986.
6. W. Grubiński, K. H. Rostworowski. W: W moim konfesjonale. Warszawa 1925.
7. M. Janion, Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
8. I. Jarosińska, Topos rewolucji w literaturze polskiej. W zb.: Literatura polska wobec rewolucji. Red. M. Janion. Warszawa 1971, s. 514-556.
9. Z. Jarosiński, Awangarda i rewolucja. W zb.: Literatura polska wobec rewolucji. Red. M. Janion. Warszawa 1971, s. 370-410.
10. J. Kleiner, Wstęp w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. BN I 24. Wrocław 1959.
11. M. Król, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków. Warszawa 1998.
12. Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku. [Red. J. Olędzki]. Warszawa 1969.
13. Z. Majchrowski, Czar jednej nocy, czyli o potrzebie dramatu historycznego. „Dialog” 1984, nr 10, s. 94-101.
14. S. Pigoń, Sylwetki. W: Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Warszawa 1984.
15. J. Popiel, Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego. Wrocław 1990.
16. D. Ratajczakowa, Od „szewskiego święta ” do pogrzebu szewca. W zb.: Igraszki trafu teatru i tematów: drobne scherza i scherzanda naukowe. Red. D. Ratajczakowa, B. Judkowiak. Poznań 1996, s. 59-73.
17. M. Rawiński, Apokalipsa i groteska. Nad „Szewcami” Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. Red. L. Ludorowski. Lublin 1987, s. 263-279.
18. E. Rzewuska, „Misterialne kompozycje" Karola Huberta Rostworowskiego. W: Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych. Lublin 1988.
19. E. Rzewuska, Misterium i moralitet w polskim dramacie międzywojennym. W zb.: Dramat i teatr religijny w Polsce. Red. I. Sławińska, W. Kaczmarek. Lublin 1991, s. 287-328.
20. S. Skwarczyńska, Z zagadnień konstrukcji bohatera dramatu. Tzw. typ i tzw. charakter. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953.
21. L. Sokół, Witkacy i Strindberg: dalecy i bliscy. Wrocław 1995.
22. M. Stępień, Wstęp w zb.: Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939. BN I 243. Wrocław 1982.
23. K. Stępnik, Rewolucja a literatura. W zb.: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 947-957.
24. M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1976.
25. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [T. 2]. Warszawa 1992.
26. J. Ziomek, Deformacja, rzeczywistość i "Szewcy”. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972, s. 107-123.
27. J. Ziomek, Personalne dossier dramatów Witkacego. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972, s. 83-105.
28. S. Żółkiewski, Rewolucja a przemiany kultury literackiej 1918-1939. W zb.: Literatura polska wobec rewolucji. Red. M. Janion. Warszawa 1971, s. 411-498.

Issue:

4

Start page:

127

End page:

138

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122241 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86442

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information