Object

Title: Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety

Creator:

Zieliński, Jan

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Anderes, Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen. T. 4: Der Seebezirk. Basel 1966. ; 2. N. Athanassoglou-Kallmyer, French Images from the Greek War of Independence 1821-1830. Art and Politics under the Restoration. New Haven and London 1989. ; 3. Ch. Baudelaire, Œuvres complètes. T. 2. Paris 1976. ; 4. Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. G. Böhm, H. Pfotenhauer. München 1995. ; 5. A. Binion, Pitton i Giambattista. Hasło w: The Dictionary of Art. Ed. J. Turner. T. 25. 1996. ; 6. M. von Boehn, Guido Reni. Bielefeld und Leipzig. B. r. ; 7. C. Buholzer, Felix M. Diog 1764-1834. „Bündner Monatsblatt” 1944, nr 8. ; 8. Ch. Clément, Gleyre. Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l'oeuvre du maître. Genève 1878. ; 9. Cyprian Norwid o muzyce. Oprac. W. Stróżewski. Kraków 1997. ; 10. B. Dieterle, Erzählte Bilder. Zum narrativen Umgang mit Gemälden und Stichen in der deutschen und französischen Literatur seit dem 18. Jahrhundert. Marburg 1988. ; 11. S. Domeisen, Das Postwesen von Rapperswil. „Der Geschichtsfreund” 1934, nr 33. ; 12. A. Dückers, Guido Reni. Beiträge zur Interpretation seiner Tafelmalerei. Münster (Westf.) 1967. ; 13. Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 28. Warszawa 1868. ; 14. F. Faleński. Sponad mogił. Poezje. Drezno 1870. ; 15. H. Geller, Die Bildnisse der deutschen Künstler in Rom 1800-1830. Berlin 1952. ; 16. J. W. Gomulicki, Kępa niezapominek. Przygoda z zagadkowym rękopisem Norwida. Podkowa Leśna 1996. ; 17. Guido Reni 1575-1642. Los Angeles - Bologna 1989. ; 18. W. Hauptman, Charles Gleyre 1806-1874. II. Catalogue raisonné. Züriçh-Princeton-Basel 1996. ; 19. H. K. Hirzel, Über Diogg den Mahler, einen Zögling der Natur. Zürich und Leipzig 1792. ; 20. K. Husarski, Malarskość „Króla-Ducha". „Wiedza i Życie” 1932, nry 10-12. ; 21. Icons - Texts - Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality. Ed. P. Wagner. Berlin - New York 1996. ; 22. Intertextuality. Ed. H. Plett. Berlin - New York 1991. ; 23. Intertextuality: Theories and Practice. Eds. M. Worton, J. Still. Manchester 1990. ; 24. L. Jenike, Ze wspomnień. T. 1. Warszawa [1909]. ; 25. K. G. Just, Peter Cornelius als Dichter. W zb.: Peter Cornelius als Komponist, Dichter, Kritiker und Essayist. Vorträge, Referate und Diskussionen. Hrsg. H. Federhofer, K. Oehl. Regensburg 1977. ; 26. W. Juszczak, Lekcje pejzażu według „Króla Ducha”. W zb.: Ikonografia romantyczna. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1977, s. 299-322. ; 27. W. K[alinka], O „Trajedyi Jephtes” i mniemanym jej autorze J. Zawickim. „Orędownik Naukowy” 1845, nr 17/18. ; 28. M. Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign. Baltimore-London 1992. ; 29. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1-4. Warszawa 1919-1927. ; 30. L. Komarnicki, Kolorystyka Słowackiego. Ustęp z pracy pt. „O poczuciu piękna natury w polskiej poezji romantycznej”. „Prace Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty” 1927, t. 2, z. 3. ; 31. M. Komza, Mickiewicz ilustrowany. Wrocław 1987. ; 32. Ł. Kondratowicz, Cyprian Norwid - rzeźbiarz. „Studia Norwidiana” 1989, nr 7, s. 63-82. ; 33. Z. Krasiński, A. Scheffer, Listy. Z nieznanych rękopisów wydał, wstęp i przypisy L. Wellisch. Warszawa 1909. ; 34. J. Krawczyk, Jan Matejko. Mistrz „Legendy św. Stanisława ". Warszawa 1998. ; 35. J. Krawczyk, Matejko i historia. Warszawa 1990. ; 36. D. Kudelska, Jaki artysta być powinien - według Adama Mickiewicza. Na podstawie rozprawki „O nowoczesnym malarstwie religijnym niemieckim ”. W zb.: Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku. Red. M. Kitkowska-Łysiak, P. Kosiewski. Lublin 1996, s. 25-56. ; 37. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997. ; 38. E. Land, Sulzer a II część „Dziadów”. „Przegląd Humanistyczny” 1925. ; 39. Laokoon und keine Ende. Der Wettstreit der Künste. Hrsg. Th. Koebner. München 1989. ; 40. J. K. Lavater, Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe. T. 4. Leipzig und Weimar 1775. ; 41. D. T. Lebioda, Mickiewicz - wyobraźnia i żywioł. Bydgoszcz 1996. ; 42. T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu. Paryż 1875. ; 43. J. J. Leuthy, Der Begleiter auf der Reise durch die Schweiz. Zürich 1840. ; 44. Literatur und bildende Kunst. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes. Hrsg. U. Weisstein. Berlin 1992. ; 45. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie. T. 3. Warszawa 1852. ; 46. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229-236. ; 47. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Narodowe. T. 5. Warszawa 1950. ; 48. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 11. Warszawa 1955. ; 49. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 14. Warszawa 1953. ; 50. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 15. Warszawa 1954. ; 51. A. Mickiewicz, Rozmowy. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 16. Warszawa 1955. ; 52. A. Mickiewicz, Die Sonette. Deutsch von P. Cornelius. Leipzig [1868]. ; 53. W. Mickiewicz, Legion Mickiewicza rok 1848. Kraków 1921. ; 54. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950. Kraków 1998. ; 55. Mostra di Guido Reni. Catalogo critico. A cura di G. C. Cavalli. Bologna 1954. ; 56. J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Warszawa 1897. ; 57. C. Norwid, Vade-mecum. Gedichtzyklus (1866). Polnisch-deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von R. Fieguth. Mit einem Vorwort von H. R. Jauss. München 1981. ; 58. „Nowe Rozrywki dla Dzieci” 1834, t. 1. ; 59. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 1. Warszawa 1961. ; 60. D. S. Pepper, Guido Reni. Oxford 1984. ; 61. S. Pigoń, O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza. Kraków 1911. ; 62. T. Pini, Rec: B. Kierski, Ślady wpływu dramatów Wiktora Hugo w dramatach Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1909, s. 406-408. ; 63. Przybytki nietykalne zabytków historycznych. Zbiór tekstów ofiarowanych z przyjaźnią i najlepszymi życzeniami Januszowi Stanisławowi Morkowskiemu, kustoszowi Muzeum Polskiego w Rapperswilu z okazji Jego 70 urodzin. Warszawa 2000. ; 64. L. T. Rycharski, Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie. T. 1. Kraków 1868. ; 65. A. G. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux arts; suivies des articles du Conversations-Lexicon, concernant l’architecture, la sculpture et la peinture. Traduites par A. F. Couturier. Paris 1830. ; 66. A. W. Schlegel, Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Künste. Berlin 1827. ; 67. Dr. M. Sch[nellmann], Die Rapperswiler Bildnisse an der Diogg-Gedächtnisausstellung in Luzern. „Der Geschichtsfreund” 1935, nr 34. ; 68. A. Sienicki, Stosunek „Psałterza" przekładania Jana Kochanowskiego do „Paraphrasis psalmorum" Jerzego Buchanana. Sambor 1893. ; 69. J.-Ch. Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe. T. 4. Paris-Strasbourg 1813. ; 70. S. Skwarczyńska, Ewolucja obrazów u Słowackiego. Lwów 1925. ; 71. S. Skwarczyńska, Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj. (Na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą). „Pamiętnik Literacki” 1932, s. 273-301. ; 72. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleiner. T. 8. Wrocław 1958.

Issue:

2

Start page:

79

End page:

107

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123716 ; oai:rcin.org.pl:123716 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86527

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information