Object

Title: Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej

Creator:

Dziadek, Adam

Date issued/created:

2001

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. H. Auden, Poezje. Wybór, posł. L. Elektorowiez. Przeł. L. Elektorowicz [et al.]. Kraków 1988.
2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1988.
3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Londyn 1984.
4. R. Barthes, Teoria tekstu. Tł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Red. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 189-208.
5. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. 5. T. 2. Warszawa 1991.
6. E. Bryll, Autoportret z bykiem. Warszawa 1960.
7. E. Bryll, Rzecz listopadowa. Warszawa 1968.
8. E. Bryll, Sztuka stosowana. Warszawa 1966.
9. E. Bryll, Twarz nie odsłonięta. Warszawa 1963.
10. Ch. Buci-Glucksman, L'Oeil cartographique de l’art. Paris 1996.
11. M. Buczkówna, Ikar. W: Dalekie z pobliża. Warszawa 1959.
12. J. Dudek, Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi... (O poezji Zbigniewa Herberta). „Ruch Literacki” 1971, z. 5, s. 293-309.
13. A. Dziadek, Interpretant - zarys zagadnienia. W zb.: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu w sześćdziesiątą rocznicą urodzin. Red. T. Sławek. [posł. Cz. Zgorzelski]. Katowice 1993, s. 215-220.
14. A. Dziadek, Poemat bukoliczny Aleksandra Wata. „Teksty Drugie” 2000, nr 3, s. 168-178.
15. U. Eco, Pejzaż semiotyczny. Przeł. A. Weinsberg. Przedm. M. Czerwiński. Warszawa 1972.
16. M. Głowiński, O intertekstualności. W zb.: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1992, s. 185-212.
17. S. Grochowiak, Bóg błogosławi małomównym... W: Haiku-images. Warszawa 1978.
18. S. Grochowiak, Breughel (II). W: Nie było lata. Warszawa 1969.
19. S. Grochowiak, Ikar. W: Agresty. Warszawa 1963.
20. S. Grochowiak, Pod Breughla. W: Menuet z pogrzebaczem. Kraków 1958.
21. J. A. W. Heffernan, Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago-London 1993.
22. Z. Herbert, Dedal i Ikar. W: Struna światła. Warszawa 1956.
23. L. H. Hoek, La Transposition intersémiotique. Pour une classification pragmatique. W zb.: Rhétorique et image. Éd. L. H. Hoek, K. Meerhoff. Amsterdam 1995.
24. W. Kalaga, Funkcje interpretantu znaku literackiego. „Studia Semiotyczne” 1990, t. 16/17, s. 77-91.
25. W. Kalaga, The Literary Sign: A Triadic Model. Katowice 1986.
26. W. Kalaga, E. Prower, Interpretant a kategoria odbiorcy. W zb.: Tekst - (Czytelnik) - Margines. Red. W. Kalaga, T. Sławek. Katowice 1988, s. 71-99.
27. T. Karpowicz, Ucieczka ptaków. W: Kamienna muzyka. Warszawa 1958.
28. J. Kornhauser, Nastanie święto i dla leniuchów. Warszawa 1972.
29. T. Kubiak, Krzyk Ikara. W: Ikaryjskie morze. Warszawa 1964.
30. J. Lacan, La Schize de l’oeil et du regard. W: Le Séminaire. Livre XII. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris 1973.
31. J. Łukasiewicz, „Ikar" Stanisława Grochowiaka. „Ruch Literacki” 1990, z. 4/5, s. 309-316.
32. U. Makowska, Sztuki plastyczne w poezji Stanisława Grochowiaka. „Poezja” 1977, nr 2, s. 65-76.
33. D. Opacka-Walasek, „ ...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996.
34. R. Passeron, La Naissance d’Icare. Eléments de poïétique générale. Paris 1996.
35. G. A. Phillips, Sign /Text/ Differance. W zb.: Intertextuality. Red. H. F. Plett. Berlin - New York 1991.
36. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
37. Publius Ovidius Naso, Przemiany. Przeł. B. Kiciński. Warszawa 1825-1826.
38. M. Riffaterre, Interpretation and Undecidability. „New Literary History” 1981, nr 2.
click here to follow the link
39. M. Riffaterre, The Interpretant in Literary Semiotics. „American Journal of Semiotics” 1985, t. 3, nr 4.
click here to follow the link
40. M. Riffaterre, La Production du texte. Paris 1979.
41. M. Riffaterre, Semiotics of Poetry. Bloomington-London 1978.
42. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: Interpretant. Przeł. K. i J. Faliccy. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 297-314.
43. M. Riffaterre, Textuality. W. H. Auden's „Musée des Beaux Arts". W zb.: Some Readers Reading. Red. M. A. Caws. New York 1986.
44. W. Stechow, Pieter Bruegel the Elder. New York 1990.
45. W. Steiner, The Colors of Rhetoric. Chicago 1985.
46. W. Szymborska, Dwie małpy Bruegla. W: Wołanie do Yeti. Kraków 1957.
47. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Londyn 1986.
48. A. Wat, Poemat bukoliczny. „Zeszyty Literackie” 1985, nr 9, s. 34-49.
49. A. Wat, Przed Breughelem Starszym. W: Wiersze. Kraków 1957.

Issue:

2

Start page:

127

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123718 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86530

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information