RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Motywy mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej

Creator:

Warzecha, Izabela

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Abramowicz, Gegużyn. W: Regionalne. Poezje. Wilno 1933.
2. J. Abramowska, Serie tematyczne. W zb.: Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992.
3. W. Arcimowicz, W dziedzińcu ks. P. Skargi. „Alma Mater Vilnensis” 1929, z. 8.
4. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1993.
5. Z. Ben-Porat, Poetyka aluzji literackiej. Przeł. M. Adamczyk-Grabowska. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 314-337.
6. W. Bolecki, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991.
7. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1983.
8. T. Bujnicki, Bajka. W: 18 ohydnych paszkwilów na Wilno i wilnian. Wilno 1934.
9. T. Bujnicki, Litwo! Ojczyzno moja... W: W połowie drogi. Wilno 1937.
10. T. Bujnicki, Pieśń o ziemi naszej. W: Po omacku. Wilno 1933.
11. T. Bujnicki, Wiersze wybrane. Wybór Tadeusz Bujnicki. Przedm. A. Jędrychowska. Warszawa 1961.
12. T. Bujnicki, Wstęp do poematu. W antologii: Patykiem po niebie. Poezje T. Bujnickiego, H. Halaburdy, A. Kompielskiej, W. Korabiewicza. Wilno 1929.
13. J. Bułhak, Krajobraz wileński. W zb.: Wilno i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1. Wilno 1930.
14. E. Ciechanowska, Wiersze niemodne. Z Wilna. Kraków 1935.
15. D. Danek, O cytatach struktur (quasi-cytatach) i ich funkcji w wewnętrznej polemice literackiej. W zb.: Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. M. R. Mayenowa, J. Sławiński. Wrocław 1968, s. 78-102.
16. W. Dobaczewska, Słowiki litewskie. „Środy Literackie” 1936, nr 5.
17. K. I. Gałczyński, Ofiara świerzopa. W: Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej. 1818-1855-1955. Antologia. Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1961.
18. K. I. Gałczyński, Szczęście w Wilnie. „W niszy...”. Dodatek do „Słowa” 1934, nr 9, s. 2.
19. G. Genette, Palimpsesty. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 316-366.
20. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
21. K. Górski, Aluzja literacka. (Istota zjawiska i jego typologia). W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 1. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1987, s. 314-338.
22. W. Hulewicz, Mury bazyliańskie. „Alma Mater Vilnensis” 1927, z. 5.
23. W. Hulewicz, Mury bazyliańskie. W: Miasto pod chmurami. Wilno 1931.
24. J. Huszcza, Marzenie. „Kolumna Literacka”. Dodatek do „Kuriera Wileńskiego” 1936, nr 286.
25. J. Huszcza, Pruttkow i Pirmas. „Poezja” 1981, nr 5/6, s. 61-62.
26. J. Huszcza, Wspominki nie zawsze frasobliwe. Łódź 1960.
27. K. Iłłakowiczówna, Wezwanie. W: Słowik litewski. Warszawa 1936.
28. K. Konecka, Epilog. Mod-Litwa. W: Znad Wilii. Warszawa 1991.
29. E. Kraskowska, A. Legeżyńska, Słowa, słowa, słowa... O intertekstualności. „Polonistyka” 1993, nr 8, s. 452-458.
30. J. Kristeva, Słowo, dialogi powieść. Tł. W. Grajewski. W zb.: Bachtin. Dialog-język-literatura. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1983.
31. W. Lewandowski, Wstęp w: F. Romanowska, Wileńska powieść kryminalna. Wstęp i przypisy W. Lewandowski. Londyn 1995.
32. S. Lorentz , Album wileńskie. Warszawa 1986.
33. T. Łopalewski, Cela Konrada. W antologii: W stronę Wilna. Wybór wierszy i oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1989.
34. T. Łopalewski, Nokturn. „Środy Literackie” 1936, nr 4.
35. T. Łopalewski, Romantyczność. „Środy Literackie” 1935, nr 1.
36. T. Łopalewski, W Druskiennikach. „Środy Literackie” 1936, nr 5.
37. W. Meysztowicz, Litwa Środkowa. W: Gawędy o czasach i ludziach. Londyn 1993.
38. A. Mickiewicz, Do przyjaciół. Posyłając im balladę „To lubię". W: Wybór poezji. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. BN I 6. Wrocław 1997.
39. S. Morawski, O cytacie bez cytatu. „Nurt” 1966, nr 8, s. 38-46.
40. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4, s. 183-208.
41. W. J. Podgórski, „Litwo! Ojczyzno moja!” Pokłosie „ Inwokacji" Mickiewicza. Kowno 1992.
42. W. J. Podgórski, Myślenie Mickiewiczem. (Iłłakowiczówna, Bujnicki, Miłosz, Kijonka). W: Litwa - Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów . Warszawa 1994.
43. J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa. „Arcana” 1995, nr 5, s. 42-49.
44. F. Romanowska, Wileńska powieść kryminalna. Wstęp i przypisy W. Lewandowski. Londyn 1995.
45. S. Uliasz, Literatura Kresów - kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej Dwudziestolecia międzywojennego. Rzeszów 1994.
46. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Do druku przygotował i przypisy P. Kądziela. Warszawa 1991.
47. J. Ziomek, Parodia jako problem retoryki. W: Powinowactwa literatury. Warszawa 1980.

Issue:

3

Start page:

115

End page:

133

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123738 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

94

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86559

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information