RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mirosława Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1972.
2. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Przeł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
3. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
4. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
5. A. Czyż, Rec.: J. Kotarska, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją barokową. Gdańsk 1998. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 195-201.
6. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
7. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998.
8. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa 1992.
9. J. K. Goliński, Flora w barokowych ogrodach zmysłów. Rzecz o „Adonie" i jego związkach z ikonografią. „Barok” 1997, z. 1, s. 43-57.
10. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1973.
11. J. Kotarska, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją barokową. Gdańsk 1998.
12. K. Mrowcewicz, Wstęp w zb.: „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany”. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Oprac., wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993.
13. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta. Wrocław 1966.
14. H. Popławska, „Zabawa wesoło-nabożna przyszłych obywatelów nieba". W zb.: Literatura polskiego baroku: w kręgu idei: referaty z konferencji zorganizowanej przez katedrę literatury staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993. Red. A. Nowicka--Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 133-159.
15. G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997.
16. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. Wrocław 1992.
17. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Studia o tekstach. Kielce 1996.

Issue:

4

Start page:

199

End page:

202

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123761 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information