Object

Planned object

Title: Wiesław Rzońca, Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej. Warszawa 1998

Creator:

Nieukerken, Arent van

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Arcimowicz, „Assunta” Cypriana Norwida - poemat autobiograficzno-filozoficzny. Lublin 1933. ; 2. J. W. Gomulicki, Norwid a Tasso. (Z dziejów kultu Tassa wśród polskich poetów romantycznych). „Kwartalnik Neofilologiczny” 1955, z. 1/4, s. 32-46. ; 3. M. Maciejewski, „Spojrzenie w górę" i „wokoło". Norwid - Malczewski. W: Poetyka-gatunek-obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław 1977. ; 4. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1998. ; 5. M. P. Markowski, Nietzsche - filozofia interpretacji. Kraków 1997. ; 6. M. P. Markowski, O niewyrażalnym. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999. ; 7. C. Norwid, Assunta (czyli Spojrzenie). W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 3. Warszawa 1971. ; 8. C. Norwid, Marionetki. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 1. Warszawa 1971. ; 9. T. Tasso, Gofred, abo Jeruzalem wyzwolona. Tł. P. Kochanowski. Oprac. S. Grześzczuk. Przypisy R. Pollak. Warszawa 1968. ; 10. C. Wodziński, Interpretacje umierają, a Nietzsche, Nietzs..., Nie... „Literatura na Świecie” 1999, nr 5/6, s. 307-332.

Issue:

4

Start page:

205

End page:

218

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information