Object

Planned object

Title: Anne Ubersfeld, Lire le théâtre : III : le dialogue de théâtre. Paris 1996

Creator:

Ruta-Rutkowska, Krystyna

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przekł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstąp, komentarze i weryfikacja przekł. S. Balbus. Kraków 1975. ; 2. G. Forestier, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVII siècle. Genève 1981. ; 3. J. Mukarovski, Dialog a monolog. Przeł. J. Mayen. W: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. Warszawa 1970. ; 4. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych. Wstęp A. Ubersfeld. Przeł., oprac. i uzupeł. S. Świontek. Wrocław 1998. ; 5. K. Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 31-48. ; 6. M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte (aspects du théâtre dans le théâtre). Paris 1982. ; 7. S. Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953. ; 8. A. Stoff, Formy wypowiedzi dramatycznej. Toruń 1985. ; 9. S. Świontek, Dialog-dramat-metateatr. (Z problemów teorii tekstu dramatycznego). Łódź 1990. ; 10. A. Ubersfeld, Les Termes clés de l’analyse du théâtre. Paris 1996. ; 11. E. Wąchocka, Autor i dramat. Katowice 1999.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

238

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information