Obiekt

Tytuł: Wyroby miedziane kultury jordanowskiej ze stan. 10/11/12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, w świetle badań metaloznawczych

Twórca:

Miazga, Beata ; Mozgała-Swacha, Marta

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Copper artefacts of the Jordanów culture from the Site No. 10/11/12 in Domasław, Kobierzyce commune, in the light of metallographic research ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

A rich set artefacts made of copper comes from the cemetery of the Jordanów culture discovered at the site No. 10/11/12 in Domasław, Kobierzyce commune. This article presents the results of metallographic research of selected artefacts, which were the grave goods from two male graves No. 12862 and No. 13131. All the analyzed artefacts were made of a raw material containing very large amounts of copper and trace amounts of other elements. The observed differences in the content of arsenic, antimony and bismuth may indicate the use of various sources of raw material or can be related to the copper production process

Bibliografia:

Čtverák V., Rulf J. 1989. Nálezy Horizontu Jordanovské Kultury z Třebestovic, okr. Nymburk, Památky archeologické 80, 5-29
Garbacz-Klempka A., Suchy J.S., Kozana J., Piękoś M., Wilk S., Perek-Nowak M. 2016. Analysis of eneolithic copper jewellery artifacts from Książnice cemetery on South Poland, International Journal of Metalcasting
Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 2. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej, Łódź
Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials. An investigation of inorganic materials, Routledge, London and New York
Hensel Z. 1990. Stopy miedzi w kulturze amfor kulistych na tle porównawczym. (W:) A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Studia i materiały do dziejów Kujaw 4, Poznań, 275-284
Jażdżewski K. 1938. Cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim, Wiadomości Archeologiczne 15, 1-105
Lechtman H., Klein S. 1999. The Production of Copper–Arsenic Alloys (Arsenic Bronze) by Cosmelting: Modern Experiment, Ancient Practice, Journal of Archaeological Science 26, 497-526
Łęczycki S. 2004. Kietrz, Bytyń, Szczecin-Śmierdnica. Rozważania na temat przynależności kulturowej skarbu z Bytynia, Sprawozdania Archeologiczne 56,33-77
Mozgała-Swacha M., Murzyński T. 2017. Cmentarzysko kultury jordanowskiej ze stanowiska 10/11/12 w Domasławiu, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie.(W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 19, Badania na autostradzie A-4, cz. XIV, Wrocław, 7-78
Ottaway B. 1973. The Earliest copper ornaments in northern Europe, Proccedings of the Prehistoric Society 39, 294-331
Seger H. 1906. Die Steinzeit in Schlesien, Archiv für Anthropologie, N.F. 5, 116-141

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

66

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

43

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67440 ; 0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA66.2018.002

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji