Obiekt

Tytuł: Mitologia – mistyka – liturgia. W bezbożnym świecie późnej twórczości Mirona Białoszewskiego

Twórca:

Gleń, Adrian

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. G. Вataille, Doświadczenie wewnętrzne. Przeł. O. Hedeman. Warszawa 1998.
2. M. Białoszewski, Listy do Eumenid. „Teksty Drugie” 1991, nr 6, s. 83-136.
3. M. Białoszewski, Obmapywanie Europy. Aaameryka. Ostatnie wiersze. Warszawa 1988.
4. M. Białoszewski, Odczepić się. Warszawa 1978.
5. M. Białoszewski, Oho. Warszawa 1985.
6. M. Białoszewski, Rozkurz. Warszawa 1980.
7. M. Białoszewski, Stara proza. Nowe wiersze. Warszawa 1984.
8. M. Białoszewski, *** Wprawiony w wylot... „Poezja” 1976, nr 2, s. 11.
9. M. Białoszewski, Zawał. Warszawa 1978.
10. М. Вlaza SJ, Mistyka a liturgia. "Życie Duchowe” 2005, nr 1.
11. L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji. Przeł. В. Вialeсki. Warszawa 1974.
12. M. Buchowski, Etnologiczna interpretacja obrzędów przejścia. „Lud” 1985.
13. M. Butor, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów. Przeł. J. Guze. Warszawa 1971.
14. R. Сaillois, Człowiek i sacrum. Przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska . Warszawa 1995.
15. Z. Chojnowski, Prywatna liturgia poety (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy). W zb.: Literatura a liturgia. Red. J. Okoń. Łodź 1998, s. 334-343.
16. R. Cudak, Czytając Białoszewskiego. Katowice 1999.
17. S. Czerwik, Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W zb.: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała. Opole 1995.
18. Dokumenty Soborów Powszechnych. Red. A. Baron, H. Pietras SJ. T. 1. Kraków 2001.
19. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. Przeł. A. Zadrożyńska. Wstęp, red. nauk. E. Tarkowska. Warszawa 1990.
20. M. Eliade, Aspekty mitu. Przeł. P. Mrówczyński. Warszawa 1998.
21. M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Przeł. I. Kania. Kraków 1992.
22. M. Eliade, Wprowadzenie do problemu inicjacji. Przeł. J. Kocjan. „Pismo Literacko-Artystyczne” t. 7 (1988), nr 5, s. 64-70.
23. J. Fazan, „Ale ja nie Bóg”. Teatr i kontemplacja w dziele Mirona Białoszewskiego. Kraków 1998.
24. J. Fazan, Fizjologia i metafizyka, czyli o „nudnociekawym byciu” jako temacie poezji Mirona Białoszewskiego. „Ruch Literacki” 1997, z. 203-213.
25. A. Gleń, Co zrobić z tą świętością? Motywy religijne w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego. „Ruch Literacki” 2005, z. 1, s. 29-41.
26. A. Gleń, Początek myślenia Bycia. Białoszewski - Heidegger. „Ruch Literacki” 2001, z. 3, s. 313-329.
27. A. Gleń, „Świętość z musu”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego. „FA-Art” 2004, nr 1.
28. A. Gleń, Umiera Się. Śmierć w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego .W zb.: Problemy współczesnej tanatologii. Red. J. Kolbuszewski. T. 6. Wrocław 2002.
29. A. Gleń, „ W tej latarni... ” Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. Opole 2004.
30. A. Gleń, Wobec pustego Nieba. O braku sacrum w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 219-237.
31. A. Grzegorczyk, Światłość i ciemność - kategorie współczesnej humanistyki. W: Anioł po katastrofie. Warszawa 1995.
32. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994.
33. J. Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem. W zb.: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch. Lublin 1997, s. 183-199.
34. T. Komendant, Mironia. „Twórczość” 1999, nr 5, s. 102-108.
35. W. Krajka, Joseph Conrad. Konteksty kulturowe. Lublin 1995.
36. Th. Merton, Poezja i kontemplacja. Przeł. P. S. „Znak” 1959, nr 7/8, s. 899-915.
37. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W zb.: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 7-29.
38. G. O’Collins SJ, E.G. Farrugia SJ, Zwięzły słownik teologiczny. Kraków 1993.
39. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przeł. B. Kupis . Warszawa 1968.
40. P. Riсoeur, Funkcja symboliczna mitu. Przeł. H. Вortnowska. „Znak” 1968, nr 10, s. 1254-1258.
41. P. Ricoeur, Tożsamość osobowa. W: Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewiсz. Kraków 1992.
42. H. J. Sobeсzko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego. Opole 1999.
43. M. Sсheler, Problemy religii. PrzeŁ, wstęp A. Węgrzeсki. Posł. J. A. Kłoczowski. Kraków 1995.
44. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Warszawa 1994.
45. K. Święcicka, Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu. Warszawa 1993.
46. K. Tarnowski, Człowiek i świętość. „Znak” 1966, nr 7/8, s. 1003-1012.
47. J. Tischner, Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze. W zb.: Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Red. J. Piecuch. Opole 1997.
48. To, w czym się jest. Rozmowa A. Trznadel-Szczepanek z M. Białoszewskim. „Twórczość” 1983, nr 9, s. 23-38.
49. B. Tokarz, Peryferie Białoszewskiego. W: Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Katowice 1983.
50. J. Tomkowski , Mistyka i herezja. Wrocław 1993.
51. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Przeł. A. 0lędzka-Frybesowa. Wybór, oprac. J. Nowak. Warszawa 1986.
52. M. Werner, Jak 53. T. Węcławski, Wspólny świat religii. Kraków 1995.można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 63-91.
54. J. Wierusz Kowalski, Dramat a kult. Warszawa 1977.
55. C. Wodziński, Heidegger i problem zła. Warszawa 1997.
56. J. Woronczak, Rola kulturowa liturgii jako lektury zinstytucjonalizowanej. W zb.: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. Red. G. Habrajska. Łódź 1997, s. 69-73.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

59

Strona końc.:

72

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116465 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/88241

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji