Object

Title: Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego

Creator:

Marcol, Katarzyna

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

A carnival on the border – a pageant vs. the world image as demonstrated by contemporary residents of the Cieszyn Silesia borderland ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

il.; 24 cm

Abstract:

“The Three Brothers’ Day” is a festival organized by the local authorities of border towns: Cieszyn (PL) and Český Těšín (CZ). The pageant combines some aspects of an official celebration and a folk carnival, which allows us to define it as an “official holiday in a carnival mask”. The symbolism of the event refers to specific moments in the history of the region, creating an interpretation of the past which, when presented in the context of contemporary national relations, influences the transformation of the world image demonstrated by the residents of the borderland

References:

Bachtin M. 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Bachtin M. 2005, Ludowe formy świąt karnawałowych, [w:] Kolankiewicz L. (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 373–384 ; Barthes R. 1970, Mit i znak. Eseje, przeł. W. Błońska et al., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Caillois R. 1973, Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Danel R. (red) 1998, Nadolzie zrywa okowy, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn ; Featherstone M. 1998, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tłum. P. Czapliński i J. Lang, [w:] Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, s. 299–332 ; Grad J. 2004, Problem karnawalizacji kultury współczesnej, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.),, Ludyczny wymiar kultury, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 9–20 ; Kajfosz J. 2011, Tradycja jako przedmiot rywalizacji, negocjacji i władzy, [w]: Styka J., Dziekanowska M. (red.) Tradycja w kontekstach społecznych, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin, s. 47–61 ; Kajfosz J. 2013, Magic in the Social Construction of the Past: the Case of Teschen Silesia, “Polish Sociological Review”, nr 3 (183), s. 351–367 ; Kajfosz J. 2015, Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, nr 46, s. 107–122 ; Knyt A. (red.) 2008, Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, Warszawa ; Marcol K. 2014, Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej, „Journal of Urban Ethnology”, t. 12, s. 69–84 ; Nowak K. 2001, Dzieje Śląska Cieszyńskiego po 1918 roku, [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn, s. 203–227 ; Schechner R. 2000, Przyszłość rytuału, tłum. T. Kulikowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa ; Skórzyńska A. 2004, Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta. Parada lokacyjna, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 71–84 ; Skubaczewska-Pniewska A. 2000, Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina, [w:] Stoff A., Skubaczewska-Pniewska A., Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 11–32 ; Studnicki G. 2015, Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ; Wasiuta M. 2014, Struktura etniczna Zaolzia (1991–2011), http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Martyna-Wasiuta.pdf, 22.01.2018

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67898 ; oai:rcin.org.pl:67898 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information