Obiekt

Tytuł: Zimowiska na osiedlu Rubinkowo w latach 70. i 80. XX wieku w relacjach z kronik i prasy lokalnej

Twórca:

Kmieć, Anna N.

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Winter holidays at the Rubinkowo housing estate in the 1970s and 1980s as reported in chronicles and local press ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il.; 24 cm

Abstrakt:

Rubinkowo to osiedle bloków z wielkiej płyty, powstałe w Toruniu w latach 70. ubiegłego wieku. Początkowo określane „końcem świata” lub „osiedlem-satelitą”, samowystarczalne, oddalone było od centrum Torunia i znajdujących się tam placówek kulturalnych. Specyfika niezagospodarowanej przestrzeni pomiędzy budynkami powodowała, że animacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych nie była łatwym zadaniem. Nieuformowane i nieregularne pagórki, niewyposażone place zabaw i słabo rozwinięta infrastruktura osiedlowa powodowały, że zimą nowo wybudowane blokowisko wydawało się wyjątkowo nieprzyjazne. Jak się jednak okazuje, zarówno działacze społeczni, jak i sami mieszkańcy starali się znaleźć sposób na oswojenie go. W urozmaicenie szarej rzeczywistości zaangażowało się kilka organizacji zakładowych, lokalne placówki kulturalne i oświatowe – wszystko po to, aby dzieciom i młodzieży mieszkającej na Rubinkowie zapewnić atrakcje, dzięki którym mogły ciekawie spędzić czas wolny od nauki. Celem artykułu jest prześledzenie wybranych artykułów prasowych i zapisów kronikarskich dokumentujących sposób, w jaki w początkach formowania się osiedla radzono sobie z animacją czasu wolnego w przestrzeni trudnej do zagospodarowania, a zamieszkiwanej głównie przez młode małżeństwa z dziećmi. Istotne są tu zarówno organizowane odgórnie propozycje jak i działania oddolne, podejmowane tak przez dorosłych mieszkańców jak i same dzieci. Zima w mieście przyczyniała się bowiem do podejmowania konkretnych prób oswajania tej nowej, odmiennej od innych przestrzeni miasta

Bibliografia:

Derek M. 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, w: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ; Jabłońska B. 2006, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. II, nr 1 – listopad ; Jałowiecki B. 2005, Przestrzeń ludyczna, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (21) ; Kłoskowska A. 1983, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa ; Lipski A. 2008, Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4 ; MacCannell D. 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa ; Martyka A. 2012, Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań odpowiednich rozwiązań przestrzennych, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, z. 29, 7-A ; Synowiec A. 2013, W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 65 ; Wielicki K. 2011, Rozważania o czasie wolnym, wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice ; Van Dijk T. 2001, Badania nad dyskursem, PWN, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

142

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67905 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji