RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kolęda dawniej i dziś. Z zagadnień semantyki terminów gatunkowych

Creator:

Luto-Kamińska, Anetta

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1-2. Warszawa 2000.
2. M. Borejszo, Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996.
3. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 1. Warszawa 1903.
4. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa 1957.
5. Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995.
6. Encyklopedia staropolska. Oprac. A. Brückner. Warszawa 1939.
7. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Warszawa 1996.
8. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa , A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1976.
9. Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach. Warszawa 1831.
10. Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. Warszawa 1830.
11. J. Habela, Słowniczek muzyczny. Kraków 1988.
12. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 1. Warszawa 1965.
13. Kantyczki karmelitańskie. Rękopis z XVIII wieku. Oprac. B. Krzyżaniak. Kraków 1980.
14. M. Kochanowski, Rotuły do synów swych. Warszawa 1997.
15. Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI. Red. J. Nowak-Dłużewski. Oprac. muz. K. Wilkowska-Chomińska. T. 1. Warszawa 1966.
16. B. Krzyżaniak, Kantyczki z rękopisów karmelitańskich (XVII/XVIII w.). Kraków 1977.
17. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 1-6. Lwów 1854-1860.
18. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, od r. 1976: Cz. Hernas. T. 1-2. Warszawa 1984-1985.
19. Mała encyklopedia muzyki. Red. S. Śledziński. Warszawa 1981.
20. T. Modrzejewski, Wyrazy które umarły i które umierają. Warszawa 1936.
21. Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej. Oprac. G. Mizgalski. Poznań 1959.
22. J. Reiss, Mała encyklopedia muzyki. Kraków 1960.
23. J. Reiss, Nasze kolędy i pastorałki. „Śpiewak” 1947, nr 12, s. 3.
24. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1-5. Kraków 1952-1982.
25. Słownik języka Adama Mickiewicza. Red. K. Górski, S. Hrabec. T. 1-11. Wrocław 1962-1983.
26. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 1-10. Warszawa 1959-1968.
27. Słownik języka polskiego. Red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki. T. 1-8. Warszawa 1900.
28. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. 1-3. Warszawa 1999.
29. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. T. 1-32. Wrocław 1966-2004.
30. Słownik staropolski. Red. S. Urbańczyk. T. 1-11. Warszawa 1953-2002.
31. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996.
32. Słownik wyrazów obcych. Red. Z. Rysiewicz. Warszawa 1964.
33. A., Z. M. Szweykowscy, Pastorele staropolskie na zespoły wokalno-instrumentalne. Cz. 1. Kraków 1968.
34. S. Tarnowski, O kolędach. Kraków 1894.

Issue:

3

Start page:

123

End page:

134

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117378 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 17, 2020

Number of object content downloads / hits:

2218

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/92055

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information