RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do zeszłej”, „Finis”

Creator:

Brajerska-Mazur, Agata

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida. Oprac. A. Cedro, P Chlebowski, J. Fert. Lublin 2001.
2. A. Brajerska-Mazur, Adam Czerniawski i „ Selected Poems ” Norwida. „Studia Norwidiana” t. 22/23 (2004-2005).
3. A. Brajerska-Mazur, Katena and Translation of Literary Masterpieces. „Babel” 2005.
4. A. Brajerska-Mazur, Norwid w tłumaczeniach Adama Czerniawskiego. „Studia Norwidiana” t. 9/10 (1991-1992), s. 279-280.
5. A. Brajerska-Mazur, Norwid w tłumaczeniach Jerzego Pietrkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 151-174.
6. A. Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida. Lublin 2002.
7. A. Czerniawski, Polish Poetry Supplement No. 7. „Oficyna Poetów” (London) 1973, nr 2.
8. J. Fert, wstęp w: C. Norwid, Vade-mecum. Wrocław 1990, s. V-CXII. BN I 271.
9. J. W. Gomulicki, komentarz do Śmierci. W: C. Norwid, Dzieła zebrane. T. 2. Warszawa 1965.
10. P. Heintsch, Norwid a religia. „Życie i Myśl” 1979, nr 6, s. 107-123.
11. R. Ingarden, Dzieło literackie i jego konkretyzacje. W: Szkice z filozofii literatury. T. 1. Łódź 1947.
12. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego. W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1957.
13. King James Version of the Holy Bible. London 1989.
14. W. Kudyba, „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo”. Norwida mówienie o Bogu. Lublin 2000.
15. S. Lem, Filozofia przypadku. Wyd. 2. Kraków 1975.
16. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971.
17. C. Norwid, Poems - Letters - Drawings. Transl. J. Peterkiewicz [Pietrkiewicz]. Manchester 2000.
18. C. K. Norwid, Poezje/Poems. Wybrał, przeł., posłowie A. Czerniawski. Kraków 1986.
19. C. K. Norwid, Selected Poems. Transl. A. Czerniawski. London 2004.
20. C. Norwid, To a Deceased..., Finis. Transl. A. Czerniawski. Hull 1992.
21. C. Norwid, Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Lublin 2004.
22. Z. J. Nowak, Edycja „Vade-mecum” Norwida w „Bibliotece Narodowej”. „Studia Norwidiana”. „Studia Norwidiana” t. 9/10 (1991-1992), s. 231-232.
23. S. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida. Londyn 1986.
24. S. Sawicki, Ku świadomej ocenie w badaniach literackich. W zb.: O wartościowaniu w badaniach literackich. Red. S. Sawicki, W. Panas. Lublin 1986, s. 164-166.
25. S. Sawicki, O „Śmierci” Cypriana Norwida. „Teksty” 1972, nr 4, s. 100-112.
26. S. Sawicki, „Tam, gdzie jest Nikt ijest Osobą”. O wierszu „Do Zeszłej...” W: Norwida walka z formą. Warszawa 1986.
27. A. Popovič, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze. Przeł. H. Mieczkowska. W zb.: Konteksty nauki o literaturze. Red. M. Czermińska. Wrocław 1973.
28. J. Puzynina, Snując dalej myśl o „Śmierci”. W: Słowo Norwida. Wrocław 1990.
29. K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

237

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117636 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content downloads / hits:

374

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/92732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information