Obiekt

Tytuł: O pionierkach w dyplomacji amerykańskiej i Ruth Bryan Owen – pierwszej Madame Poseł USA

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 161-184 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa ; 23 cm

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie prób i zabiegów Amerykanek o pracę w służbie zagranicznej USA po I wojnie światowej. Ich usilne starania i niełatwe próby przebicia się przez tradycję i uprzedzenia doprowadziły w latach dwudziestych XX w. do zatrudnień pierwszych kobiet w dyplomacji, mimo utrudnień i oporu kręgów rządowych, a zwłaszcza esprit de corps. Ruth Bryan Owen powołana w 1933 r. przez Franklina D. Roosevelta na stanowisko posła w Danii przejdzie do historii jako pierwsza Amerykanka kierująca placówką zagraniczną Stanów Zjednoczonych.

Bibliografia:

Advocate for the Doomed. The Diaries and Papers of James G. McDonald, ed. R. Breitman, B. McDonald Stewart, S. Hochberg, Bloomington 2007. ; American Ambassadors. The Past, Present, and the Future of America’s Diplomats, ed. M. Boichel Thompson, New York 2014. ; Andersen K., After Suffrage. Women in Partisan and Electoral Politics before the New Deal, Chicago 1996. ; Banner L.W., Women in Modern America. A Brief History, New York 1973. ; Barnes W., Morgan J.H., The Foreign Service of the United States. Origins, Development, and Functions, Washington 1961. ; Bredbenner C.L., A Nationality of Her Own. Women, Marriage, and the Law of Citizenship, Los Angeles 1998. ; Brown D.M., Setting a Course. American Women in the 1920s, New York 1987. ; Brown R., Ruth Bryan Owen. Congresswoman and Diplomat. An Intimate Portrait, Pasadena 2014. ; Bryan Owen R., Castle in the Silver Wood and other Scandinavian Fairy Tales, retold R. Bryan Owen (Mrs. Borge Rohde), ills. M. Simont, New York 1939. ; Bryan Owen R., Denmark Caravan, ills. H. Collin, New York 1936. ; Bryan Owen R., Look Forward, Warrior, New York 1943. ; Bryan Owen R., Picture Tales from Scandinavia, selected and retold R. Bryan Owen, ills. E. Brock, New York 1939. ; Calkin H.L., Women in the Department of State. Their Role in American Foreign Affairs, Washington 1978. ; Crane K.E., Mr. Carr of State. Forty-Seven Years in the Department of State, New York 1960. ; Encyclopedia of the Great Plains, ed. D.J. Wishart, Lincoln 2004. ; Evans S.M., Born for Liberty. A History of Women in America, New York 1989. ; Ford L.E., Encyclopedia of Women and American Politics, New York 2008. ; Gardner M.M., The Qualities of a Citizen. Women, Immigration, and Citizenship, 1870–1965, Princeton 2005. ; Harriman F.J., Mission to the North, Philadelphia–New York 1941. ; Hoff-Wilson J., Conclusion: Of Mice and Men, w: Women and American Foreign Policy. Lobbyists, Critics, and Insiders, ed. E.P. Crapol, New York 1987, s. 173–188. ; Hull C., The Memoirs of Cordell Hull, vol. I, London 1948. ; Ilchman W.F., Professional Diplomacy in the United States, 1779–1939. A Study in Administrative History, Chicago 1961. ; Jeffreys-Jones R., Changing Differences. Women and the Shaping of American Foreign Policy, 1917–1994, New Brunswick 1995. ; Kaptur M., Women of Congress. Twentieth-Century Odyssey, Washington 1996. ; Koenig L.W., Bryan. A Political Biography of William Jennings Bryan, New York 1971. ; Lemons J.S., The Woman Citizen. Social Feminism in the 1920s, Chicago 1973. ; McCarthy H., Women of the World. The Rise of the Female Diplomat, London 2014. ; Miller Morin A., Her Excellency. An Oral History of American Women Ambassadors, New York 1995. ; Moskin J.R., American Statecraft. The Story of the U.S. Foreign Service, New York 2013. ; Parafianowicz H., Departament Stanu i narodziny profesjonalnej służby zagranicznej USA, „Przegląd Humanistyczny” 2004, t. XLVIII, nr 6, s. 65–82. ; Parafianowicz H., Ekscelencje w dyplomacji. Amerykanki w służbie zagranicznej w okresie międzywojennym, w: Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 289–311. ; Plischke E., A Profile of American Diplomatic Emissaries Since 1776, Washington 1975. ; Plischke E., U.S. Department of State. A Reference History, Westport–London 1999. ; Plischke E., United States Diplomats and Their Mission. A Profile of American Diplomatic Emissaries since 1778, Washington 1975. ; Schulzinger R.D., The Making of the Diplomatic Mind. The Training, Outlook, and Style of United States Foreign Service Officers, 1908–1931, Middletown 1975. ; Stuart G.H., American Diplomatic and Consular Practice, New York–London 1936. ; Stuart G.H., The Department of State. A History of Its Organization, Procedure, and Personnel, New York 1949. ; The Foreign Service at Work, ed. W.D. Morgan, Ch.S. Kennedy, London 2004. ; The New Encyclopedia of the American West, ed. H.R. Lamar, New Haven 1998. ; Tolchin S., Women in Congress, Washington 1976. ; Votes for Women. The Struggle for Suffrage Revisited, ed. J.H. Baker, New York 2002. ; Ware S., Beyond Suffrage. Women in the New Deal, Cambridge 1981. ; Weil M., A Pretty Good Club. The Founding Fathers of the U.S. Foreign Service, New York 1978. ; Wickers S.P., Ruth Bryan Owen. Florida’s First U.S. Congresswoman and America’s First Ambassador to Denmark, Tallahassee 2009. ; Wilder Spaulding E., Ambassadors Ordinary and Extraordinary, Washington 1961. ; Young L.M., Ruth Bryan Owen Rohde, w: Notable American Women. A Biographical Dictionary, vol. IV: The Modern Period, ed. B. Sicherman, C. Hurd Green et al., Cambridge 1980.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

184

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71984 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji