Object

Title: Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej

Creator:

Różański, Przemysław (1974- )

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 185-226 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 23 cm

Abstract:

The article analyses five opinion-forming American prestige papers: The New York Times, The Chicago Daily Tribune, The Washington Post, The Los Angeles Times and The Atlanta Constitution. First information on the 1926 May Coup d’État by Józef Piłsudski was printed on front pages of these papers already on 13 May, the next day after it had started. Most of the articles published every day until 21 May were attempts to describe fights that broke out in the streets of Warsaw between Piłsudski’s troops and forces loyal to the constitutional authorities of Poland.

References:

Czubiński A., Wielkopolska i Pomorze wobec zamachu stanu w maju 1926 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1960, t. VI, z. 1 (11), s. 153–207. ; Emery E., The Press and America. An Interpretive History of Journalism, Englewood Cliffs 1962. ; Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1990. ; Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004. ; Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, tłum. A. Sadza, Kraków 2010. ; Korczyk H., Przyjęcie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów w 1926 roku, Wrocław 1986. ; Kotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej 1919–1933, Poznań 2004. ; Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1926–1932, Poznań 1964. ; Mania A., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Radzieckiego w latach 1933–1941, Warszawa 1987. ; Mott F.L., American Journalism. A History: 1690–1960, Toronto 1969. ; Musiał B., Przewrót majowy 1926 r. w oczach Kremla, w: Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał, współpr. J. Szumski, Warszawa 2009, s. 11–47. ; Parafianowicz H., Amerykańskie echa zamachu majowego, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 135–149. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956. ; Rothschild J., Pilsudski’s Coup d’Etat, New York–London 1966. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004. ; Szczepański J., Niemcy wobec zamachu majowego 1926 roku w Polsce, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 81–92. ; Talese G., The Kingdom and the Power, New York 1970. ; Urbankowski B., Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Poznań 2014. ; Witkowski Cz., Majowy zamach stanu, Warszawa 2016. ; Wójtowicz N., „Rewolucja bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji?” – przewrót majowy widziany z polskiej perspektywy, w: Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał, współpr. J. Szumski, Warszawa 2009, s. 48–72.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

3

Start page:

185

End page:

226

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71985 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information