Obiekt

Tytuł: Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 185-226 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa ; 23 cm

Abstrakt:

W artykule zanalizowano pięć opiniotwórczych dzienników amerykańskich: „New York Times”, „Chicago Daily Tribune”, „Washington Post”, „Los Angeles Times” i „Atlanta Constitution”. Pierwsze informacje o przewrocie majowym Piłsudskiego wymienione pisma wydrukowały już 13 maja. Teksty, które ukazywały się do 21 maja, były opisem walk stoczonych na ulicach Warszawy między oddziałami Piłsudskiego a wojskami lojalnymi wobec konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Bibliografia:

Czubiński A., Wielkopolska i Pomorze wobec zamachu stanu w maju 1926 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1960, t. VI, z. 1 (11), s. 153–207. ; Emery E., The Press and America. An Interpretive History of Journalism, Englewood Cliffs 1962. ; Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1990. ; Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004. ; Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, tłum. A. Sadza, Kraków 2010. ; Korczyk H., Przyjęcie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów w 1926 roku, Wrocław 1986. ; Kotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej 1919–1933, Poznań 2004. ; Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1926–1932, Poznań 1964. ; Mania A., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Radzieckiego w latach 1933–1941, Warszawa 1987. ; Mott F.L., American Journalism. A History: 1690–1960, Toronto 1969. ; Musiał B., Przewrót majowy 1926 r. w oczach Kremla, w: Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał, współpr. J. Szumski, Warszawa 2009, s. 11–47. ; Parafianowicz H., Amerykańskie echa zamachu majowego, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 135–149. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956. ; Rothschild J., Pilsudski’s Coup d’Etat, New York–London 1966. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004. ; Szczepański J., Niemcy wobec zamachu majowego 1926 roku w Polsce, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 81–92. ; Talese G., The Kingdom and the Power, New York 1970. ; Urbankowski B., Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Poznań 2014. ; Witkowski Cz., Majowy zamach stanu, Warszawa 2016. ; Wójtowicz N., „Rewolucja bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji?” – przewrót majowy widziany z polskiej perspektywy, w: Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał, współpr. J. Szumski, Warszawa 2009, s. 48–72.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

226

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71985 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji