Object

Title: Zamknięcie „Przeglądu Kulturalnego” i otwarcie „Kultury” w 1963 roku – sukces moczarowców w ich walce o wpływy w środowisku inteligencji

Creator:

Długołęcki, Aleksander

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 139-164 ; Summary in English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 24 cm

Abstract:

The weekly Przegląd Kulturalny, distinguishing itself from other socio-cultural magazines by, essentially, a much wider range of topics, became a tasty morsel for one of the political factions within the party. In order to take over the magazine, at first the faction had to undermine Władysław Gomułka’s confidence in the editor of Przegląd Kulturalny and prove that the involvement of the paper in promoting the affairs of the party was insufficient. The aim was achieved when the weekly was closed in June 1963. The article describes the last two years of its operation and reveals the backstage actions to close the periodical. The authorities decided, despite strong objection of the literary circles, to combine the two popular weeklies: Przegląd Kulturalny and Nowa Kultura, which in practice, however, meant that the two of them were closed, and replaced by a new, submissive to the state authorities, weekly Kultura.

References:

Adamowski J., Kozieł A., Cenzura w PRL, w: Granice wolności słowa. Materiały konferencji naukowej Kielce 4–5 maja 1995 r. red. G. Miernik, Kielce–Warszawa 1999 ; Chrząstek T., Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963, Warszawa 2016 ; Friszke A., Kultura czy ideologia? Polityka kulturalna kierownictwa PZPR w latach 1957–1963, w: Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 2003 ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994 ; Goban-Klas T., Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce od 1944 roku, Warszawa 2004 ; Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1950–1990, Warszawa 1999 ; Mielczarek T., Czasopisma społeczno-kulturalne lat osiemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 11, 2008, z. 1–2 ; Mielczarek T., Czerwony sztandar na jońskiej kolumnie. Z dziejów „Nowej Kultury” (1950–1963), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 1 ; Mielczarek T., Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003 ; Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011 ; Stańczak-Wiślicz K., Lata 1980–1989. Trudna dekada, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011 ; Szaruga L., Co czytamy. Prasa kulturalna 1945–1995, Lublin 1999 ; Tomkowski J., Lata 1961–1970, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011 ; Władyka W., Lata 1956–1960, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

16

Start page:

139

End page:

164

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71960 ; oai:rcin.org.pl:71960 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.04

Source:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information