Obiekt

Tytuł: Zamknięcie „Przeglądu Kulturalnego” i otwarcie „Kultury” w 1963 roku – sukces moczarowców w ich walce o wpływy w środowisku inteligencji

Twórca:

Długołęcki, Aleksander

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 139-164 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Tematem artykułu jest zamknięcie przez władze w 1963 r. „Przeglądu Kulturalnego”, jednego z najbardziej popularnych kulturotwórczych tygodników społeczno-kulturalnych. W artykule naświetlono kulisy tej zaskakującej dla czytelników i pracowników redakcji decyzji. Połączenie dwóch tygodników „Przeglądu Kulturalnego” i „Nowej Kultury” (praktycznie oznaczało to ich zamknięcie) i otworzenie nowego uległego wobec władzy tygodnika „Kultura” wywołało także spore oburzenie w środowisku literackim.

Bibliografia:

Adamowski J., Kozieł A., Cenzura w PRL, w: Granice wolności słowa. Materiały konferencji naukowej Kielce 4–5 maja 1995 r. red. G. Miernik, Kielce–Warszawa 1999
Chrząstek T., Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963, Warszawa 2016
Friszke A., Kultura czy ideologia? Polityka kulturalna kierownictwa PZPR w latach 1957–1963, w: Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 2003
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994
Goban-Klas T., Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce od 1944 roku, Warszawa 2004
Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1950–1990, Warszawa 1999
Mielczarek T., Czasopisma społeczno-kulturalne lat osiemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 11, 2008, z. 1–2
Mielczarek T., Czerwony sztandar na jońskiej kolumnie. Z dziejów „Nowej Kultury” (1950–1963), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 1
Mielczarek T., Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003
Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
Stańczak-Wiślicz K., Lata 1980–1989. Trudna dekada, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011
Szaruga L., Co czytamy. Prasa kulturalna 1945–1995, Lublin 1999
Tomkowski J., Lata 1961–1970, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011
Władyka W., Lata 1956–1960, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

16

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

164

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71960 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.04

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji