Object

Title: „Upojenie wolnością” i społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania odbudowy państwa polskiego w czasie rządów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 1918–1922

Creator:

Gaul, Jerzy (1948- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 29-54 ; 23 cm ; Summary in Polish and English

Abstract:

After regaining their freedom after 123 years of subjection, Polish people were “inebriated with freedom”, as Józef Piłsudski said. It was in the shadow of this euphoria that important social and economic processes occurred, together with grave internal and external threats that conditioned the restoration of the Polish state under the Provisional Chief of State (11 November 1918 – 26 January 1919), and the Chief of State (26 January 1919 – December 1922).

References:

Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978. ; Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego listopad 1918 – czerwiec 1920, Łódź 2004. ; Bartoszewicz H., Dzieje pierwszych dwudziestu miesięcy II Rzeczypospolitej czy monografia gabinetu Leopolda Skulskiego?, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2, s. 134–145. ; Brauneder W., Die Verfassungssituation 1918: ein Staat entsteht, ein Staat geht unter, w: Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, red. S. Karner, L. Mikoletzky, Innsbruck–Wien–Bozen 2008, s. 15–23. ; Brzoza Cz., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006. ; Budny M., Wywiady Piłsudskiego w prasie amerykańskiej, „Niepodległość” 1982, t. XV, s. 116–120. ; Cisek J., O planie zamachu na Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, „Niepodległość” 1991, t. XXIV, s. 7–14. ; Drozdowski M.M., Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1979. ; Drozdowski M.M., Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918 – 14 XII 1922, Warszawa 2008. ; Drozdowski M.M., Życie gospodarcze Polski w latach 1918–1939, w: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1986, s. 146–176. ; Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999. ; Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989. ; Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Poznań 1991. ; Jakubowska U., Publicystyka Narodowej Demokracji wobec Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym, w: Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918–1989, red. M. Jabłonowski, E. Kossewska, Warszawa 2005, s. 97–118. ; Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. III: 1921–1926, Kraków–Łomianki 2007. ; Kutrzeba S., Polska odrodzona, Kraków 1988. ; Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1923, t. I: W dobie inflacji 1918–1923, Warszawa 1967. ; Leczyk M., Druga Rzeczpospolita 1918–1939. Społeczeństwo. Gospodarka. Kultura. Polityka, Warszawa 2006. ; Lundgreen-Nielsen K., Wielkie mocarstwa a Polska 1918–1919, „Niepodległość” 1981, t. XIV, s. 27–43. ; Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, wyd. 2, Warszawa 2011. ; Morawski W., Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008. ; Mucha K.W., Parlament Polski w opinii Józefa Piłsudskiego 1918–1930, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, t. LXXI, s. 27–46. ; Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1: Sprawy wewnętrzne, Warszawa 2017. ; Polska odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982. ; Polski Garibaldi, „Niepodległość” 1986, t. XIX, s. 228–229. ; Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, wyd. 2, Poznań 2007. ; Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, Londyn 1956. ; Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918–1933), Warszawa 1983. ; Rakowski J., Gospodarcze zaplecze wojny polsko-bolszewickiej, „Niepodległość” 1992, t. XXV, s. 233–238. ; Skwarczyński S., Rozważania ideologiczne, „Niepodległość” 1976, t. X. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995. ; Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939, Warszawa 1973.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

1

Start page:

29

End page:

54

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72350 ; oai:rcin.org.pl:72350 ; 10.12775/DN.2019.1.02 ; 0419-8824 ; 2451-1323

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information