Object

Title: Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948)

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956– ) ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 163-189 ; 23 cm ; Summary in Polish and English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents opinions of emigration experts from the circles of the Polish government-in-exile as well as journalists and commentators of the Polish-language press published in Great Britain about four momentous political events in the history of Yugoslavia in 1945–1948: (1) Trieste crisis, parliamentary election in 1945, two show trials of Gen. Dragoljub (Draža) Mihailović and archbishop Aloysius Viktor Stepinac, and the Yugoslav-Soviet conflict over domination in the Balkans.

References:

Biernat A., Powojenne rozliczenia zbrodni ustaszy popełnionych w czasie II wojny światowej, w: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Studia i materiały, red. nauk. P. Pleskot, Warszawa 2015.
Korboński S., W imieniu Kremla, Warszawa 2017.
Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009.
Pasztor M., Spór o Triest w relacjach dyplomatycznych polsko-włoskich w latach 1945–1947, „Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 2.
Wawryszuk P., Polityka władz Jugosławii wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1971, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1.
Wituch T., Spór o Triest – wczesny epizod „zimnej wojny”, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.
Wolański M.S., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945–1975, Wrocław 1996.
Wolsza T., Polsko-jugosłowiańskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych powojennych latach (do 1950 r.). Przykład sportu szachowego, w: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016, s. 127–138.
Wolsza T., Proces generała Dragoljuba Mihailovicia w świetle polskiej publicystyki emigracyjnej (1946 r.), w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014, s. 195–202.
Wolsza T., Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945–1953, Warszawa 2005.
Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004.
Žutić N., Nadbiskup Stepinac. Ideologija i polityka 1934–1946, Beograd 2017.
Żurek P., Polacy w oddziałach czetników Dražy Mihailovicia, „Przegląd Wojskowo-Historyczny” 2018, nr 3–4.
Żurek P., Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 2017.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

1

Start page:

163

End page:

189

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72356 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.1.08

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information