Obiekt

Tytuł: Między podziałami a wspólnotą: symbole narodowe Czarnogóry

Twórca:

Melnytska, Karina

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 95-110 : il. kolor. ; 24 cm ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie roli symboliki narodowej w procesach tożsamościowych w naznaczonym podziałami 620-tysięcznym społeczeństwie Czarnogóry, które w 2006 r. podjęło decyzję o państwowym usamodzielnieniu się. Analizie poddano czarnogórskie przedsięwzięcia z zakresu polityki symboli i towarzyszące im spory, przy jednoczesnym uwzględnieniu szerszego kontekstu społeczno-politycznego i historycznego omawianych zjawisk. Przykład czarnogórski pokazuje, jak sprzeczna może być rola symboli narodowych w warunkach polaryzacji społecznej. Spory o symbolikę stają się swoistym papierkiem lakmusowym, ujawniającym istniejące podziały polityczne i tożsamościowe. W nieustannym negocjowaniu tożsamości każdy, najdrobniejszy nawet element symboliki urasta do rangi kwestii o fundamentalnym znaczeniu.

Bibliografia:

Andrijašević Ž., Rastoder Š., Istorija Crne Gore: Od najstarjih vremena do 2003, Podgorica 2006. ; Billig M., Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, Kraków 2008. ; Đukanović D., „Identitetska pitanja” i linije unutrašnjih podela u Crnoj Gori, „Međunarodni Problemi” (2014), nr 3–4, s. 395–422. ; Dymarski M., Stosunki etniczne w Czarnogórze – aspekt historyczny i współczesny, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 25 (2017), s. 207–227. ; Jović D., Yugoslavia: A State that Withered Away, West Lafayette 2009. ; Kolstø P., National symbols as signs of unity and division, „Ethnic and Racial Studies” 29 (2006), no. 4, s. 676–701. ; Koprivica V., Himna, zastava i grb bez države, „B92.net” 17.07.2004, https://www.b92.net/info/ vesti/pregled_stampe.php?yyyy=2004&mm=07&dd=17&nav_id=146066. ; Lukšić nudi opoziciji novu zastavu i himnu, „Al Jazeera Balkans” 18.05.2012, http://balkans. aljazeera.net/vijesti/luksic-nudi-opoziciji-novu-zastavu-i-himnu. ; Melnytska K., Język a tożsamość: przypadek Czarnogóry, „Adeptus” (2016), nr 8, s. 50–71, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2016.013/2430. ; Miljić M., Samardžić A., Crnogorski državni i dinastički grbovi, http://montenegrina.net/pages/ pages1/istorija/dokumenti/grbovi_cg.htm. ; Moroz-Grzelak L., Emblematyczne formy manifestowania wartości w świecie postjugosłowiańskim, w: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 355–368. ; Morrison K., Change, Continuity and Consolidation: Assessing Five Years of Independence, „LSEE Papers” (2011), no. 2, http://eprints.lse.ac.uk/48039/1/ Libfile_repository_Content_LSEE_ Change%2C%20continuity%28author%29.pdf. ; Morrison K., Montenegro: A Modern History, London 2009. ; Roberts E., Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, London 2007. ; Smith A., Etniczne źródła narodów, tłum. M. Głowacka-Grajper, Kraków 2009. ; Smith A., Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2007. ; Špadijer M., Czarnogóra przed i po referendum, w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 195–207. ; Stavovi crnogorskih građana o identitetu: Istraživanje CEDEM-a sa komentarom, „Matica” (2014), nr 59, s. 7–40, http://maticacrnogorska.me/files/59/04%20istrazivanje%20javnog%20 mnjenja_opt.pdf. ; Sudnik K., Tradycyjny system wartości a współczesna identyfikacja kulturowa i narodowa Czarnogórców, w: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 205–220. ; Zieliński B., Hymnografia krajów byłej Jugosławii, w: Z polskich studiów slawistycznych, ser. 13, t. 1: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, red. B. Zieliński, Poznań 2018, s. 313–322. ; Алексић: Државне симболе треба радикално мијењати, 07.08.2010, http://www.nova.org. me/stranica.php?tip=vijesti&id=435. ; Јован Маркуш: Текст химне Црне Горе је дело усташког ратног злочинца Секуле Дрљевића, „Нова Српска Политичка Мисао” 11.10.2013, http://www.nspm.rs/hronika/jovan-markus-tekst-himne-crne-gore-je-delo-ustaskog-ratnog-zlocinca-sekule-drljevica.html. ; Маркуш Ј., Грбови, заставе и химне у Црној Гори, Цетиње 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

110

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72249 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji