Object

Title: Polish political elites on events in Russia in the first months after the November 1917 Bolshevik coup d’état

Creator:

Zackiewicz, Grzegorz (1971– )

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 53 (2018), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

Continues: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; p. 89-109

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article attempts to discuss initial Polish reactions to the Bolshevik coup d’état. In late 1917 to early 1918, the majority of commentators were all convinced that Bolshevik rule would be short-lived. It was also generally agreed that Lenin and his party were a destructive force that was continuing the work of destroying the tsarist empire that had begun with the outbreak of the February Revolution. Though undoubtedly dominant, ideologically motivated criticism of Bolshevism was not universal in Poland. Some commentators – mainly leftists – stressed the importance of the Bolshevik anti-war slogans and what was believed to be their positive attitude towards the issue of the self-determination of nations.

References:

Bułhak W., “Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej”, Przegląd Historyczny, 3–4 (1990).
Holzer J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919, Warszawa, 1962.
Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Warszawa, 2002.
Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław–Warszawa, 2002.
Kornat M., Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), vols. 1–2, Kraków, 2004.
Leinwand A.J., “Działalność agitacyjna i propagandowa komunistów polskich w RSFRR w latach 1918–1920, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 40 (2005), pp. 25–61.
Majewski P., “Bolszewicy w oczach Polaków 1917–1920”, Przegląd Wschodni, 4 (1999), pp. 645–677.
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków, 2001.
Paczkowski A., “Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad–grudzień 1917)”, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 2 (1967), pp. 133–159.
Tokarski J., Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917–1921, Kraków, 2012.
Zackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939, Kraków, 2004.
Zackiewicz G., “Przyszła Polska i Europa w koncepcjach polskich socjalistów (od Aktu 5 listopada do zakończenia I wojny światowej)”, in: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, eds. J. Kłaczkow et al., Toruń, 2016.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

Special Issue

Start page:

89

End page:

109

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72342 ; 1230-5057 ; 10.12775/SDR.2018.3.04

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; National Programme for the Development of the Humanities

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information