Obiekt

Tytuł: Polish political elites on events in Russia in the first months after the November 1917 Bolshevik coup d’état

Twórca:

Zackiewicz, Grzegorz (1971- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 53 (2018), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; s. 89-109

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę omówienia pierwszych polskich reakcji na przewrót bolszewicki. Na przełomie 1917 i 1918 r. wspólne zdecydowanej większości komentatorów było przekonanie o nietrwałości rządów bolszewickich. Zgadzano się też zazwyczaj, że Lenin i jego partia to siła destrukcyjna, kontynuująca rozpoczęte wraz z wybuchem rewolucji lutowej dzieło zniszczenia imperium carskiego. Motywowana ideologicznie krytyka bolszewizmu choć niewątpliwie dominowała nie była na gruncie polskim powszechna. Część komentatorów, głównie lewicowych, akcentowała znaczenie antywojennych haseł bolszewików i – jak wierzono – ich pozytywny stosunek do kwestii samostanowienia narodów.

Bibliografia:

Bułhak W., “Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej”, Przegląd Historyczny, 3–4 (1990).
Holzer J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919, Warszawa, 1962.
Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Warszawa, 2002.
Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław–Warszawa, 2002.
Kornat M., Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), vols. 1–2, Kraków, 2004.
Leinwand A.J., “Działalność agitacyjna i propagandowa komunistów polskich w RSFRR w latach 1918–1920, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 40 (2005), pp. 25–61.
Majewski P., “Bolszewicy w oczach Polaków 1917–1920”, Przegląd Wschodni, 4 (1999), pp. 645–677.
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków, 2001.
Paczkowski A., “Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad–grudzień 1917)”, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 2 (1967), pp. 133–159.
Tokarski J., Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917–1921, Kraków, 2012.
Zackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939, Kraków, 2004.
Zackiewicz G., “Przyszła Polska i Europa w koncepcjach polskich socjalistów (od Aktu 5 listopada do zakończenia I wojny światowej)”, in: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, eds. J. Kłaczkow et al., Toruń, 2016.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

Special Issue

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

109

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72342 ; 1230-5057 ; 10.12775/SDR.2018.3.04

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji