Object

Title: Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918-1939

Creator:

Śmieja, Wojciech

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, PEN, Warszawa 1990, s. 47. ; 2. W. Broniewski, Lekka atletyka, w: tegoż Wiersze zebrane, PIW, Warszawa 1956, s. 102-103. ; 3. J. Czechowicz, We czterech, w: tegoż Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 14. ; 4. S. Flukowski, Ofiarowanie, w: tegoż Dębem rosnę, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1936, s. 43. ; 5. K.I. Gałczyński, Wciąż uciekamy, w: tegoż Poezje, Warszawa 1979, s. 345. ; 6. F. Goetel, Pod znakiem faszyzmu, Warszawa 1939. ; 7. W. Gombrowicz, Opętani, WL, Kraków 1994, s. 18-19. ; 8. E. Graczyk, Strona Mysłoczy w „Opętanych” Witolda Gombrowicza, w: Ciało. Płeć. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 310. ; 9. J. Iwaszkiewicz, Pasje błędomierskie, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 41. ; 10. B. Jasieński, Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji życia, w: Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, wstęp i kom. Z. Jarosiński, wyb. i przyg. H. Zaworska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978, s.10. ; 11. W. Jastrzębski, Historia kultury fizycznej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005, s. 73. ; 12. W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 18. ; 13. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 84. ; 14. J. Marx, Grupa poetycka „Kwadryga”, LSW, Warszawa 1983, s. 193. ; 15. G.L. Mosse, Nationalism and sexuality. Respectability and abnormal sexuality in modern Europe, Howard Fertig, New York 1985, s. 124. ; 16. G.L. Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity, Oxford University Press, New York–Oxford 1996, s. 44. ; 17. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 4: 1935-1939, cz. 2, oprac., wstęp i kom. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 20. ; 18. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Muza, Warszawa 2004, s. 68. ; 19. J. Parandowski Dysk olimpijski, w: tegoż Dzieła wybrane, t. 1, Czytelnik, Warszawa 1957, s. 445. ; 20. T. Peiper, Tędy, w: tegoż Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979, s. 103. ; 21. S. Piasecki, Ikkos i Sotion,„ABC Literacko-Artystyczne” 1933 nr 108. ; 22. S. Piasecki, Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej, wyb. i oprac. M. Urbanowski, Arcana, Kraków 2003. ; 23. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, przeł. A. Kopacki, Universitas, Kraków 1999, s. 157. ; 24. A. Słonimski, Chore zdrowie fizyczne – czego Owens nie przeskoczy – nie gołębie, lecz kruki, w: tegoż Kroniki tygodniowe,1927-1939, wyb., wstęp i przyp. W. Kopaliński, PIW, Warszawa 1956, s. 487. ; 25. A. Sobański, Cywil w Berlinie, oprac., wstęp i przyp. T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006, s. 53. ; 26. Z. Szymańczak, J. Hildebrant, Wychowanie obronne młodzieży przez organizacje społeczne w systemie pozamilitarnym II Rzeczypospolitej, w: Polska odrodzona w 1918 roku, red. S. Kubiak, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1990, s. 220. ; 27. W. Śmieja, „Dlaczego Pana powieść nie jest homoseksualna?” „Zmowa mężczyzn” Jarosława Iwaszkiewicza – próba lektury, w: tegoż Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Universitas, Kraków 2010, s. 37-60. ; 28. K. Wierzyński, Poezja, wyb. i posł. M. Sprusiński, WL, Kraków 1981, s. 119. ; 29. S.I. Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, wstęp i oprac. A. Micińska, PIW, Warszawa 1979, s. 177-178. ; 30. S.I. Witkiewicz, Nienasycenie, PIW, Warszawa 1992, s. 288-289. ; 31. K. Wybranowski (R. Dmowski),Dziedzictwo, Nortom, Wrocław 2003, s. 42.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

28

End page:

48

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48077 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 25, 2014

Number of object content hits:

970

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65336

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information