Object

Title: Wolumin z księgozbioru Mikołaja Korycińskiego z rękopiśmiennym fragmentem tekstu Filipa Melanchtona

Creator:

Wagner, Arkadiusz (1976- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 123-137 : ill. ; Sum. eng.

References:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1: 1550-1559, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1966, Wydawnictwo UW. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 2: 1560-1570, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1972, Wydawnictwo UW. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3: Małopolska, 1571-1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1983, Wydawnictwo UW. ; Album Academiae Vitebergensis. Altere Reihe in 3 Banden 1502-1602, Bd. 1, 1502-1560, Tubingen 1976, Niemeyer. ; Bartel Oskar, Filip Melanchton w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 6, 1961, s. 73-90. ; Bodniak Stanisław, Bużeński Hieronim, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, Polska Akademia Umiejętności, s. 156-157. ; Brandis Carl G., Luther und Melanchton als Benutzer der Wittenberger Bibliothek, „Theologische Studien und Kritiken”, 90, 1917, s. 209-221. ; Burbianka Marta, Studia nad oprawami wrocławskimi doby Odrodzenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta”, Seria A, Nr 1: Bibliotekoznawstwo, 1955. ; Cynarski Stanisław, Koryciński Mikołaj h. Topór, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław 1968-1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 127-128. ; Deutsche Bucheinbande der Renaissance um Jakob Krause Hofbuchbinder der Kurfursten August I. von Sachsen, Bildband, hrsg. von Konrad von Rabenau, Schoneiche bei Berlin 1994. ; Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga, Warszawa 2001, BN. ; Drączkowski Franciszek, Epifaniusz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, Lublin 1983, Towarzystwo Naukowe KUL, szp. 1021-1023. ; Dworzaczek Włodzimierz, Górka Łukasz h. Łodzia, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, PWN, s. 220-221. ; Dzieje Poznania do roku 1793, t. 1, red. Jerzy Topolski, Warszawa-Poznań 1988, PWN. ; Epiphanius, Ancoratus und Panarion, Bd 2: Die griechischen christlichen Schriftsteller 31, ed. Karl Holl, Leipzig 1922. ; Haebler Konrad, Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1928, O. Harrassowitz. ; Hamanova Pavlina, Z cizich vazeb veskych sbirkach, [w:] Historicka knižni vazba, 1966-1970, Liberec 1970, Severoeske Museum Uměleckohistoricke Odděleni Liberec. ; Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, red.wyd. pol. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1999, Krupski i S-ka. ; Historia Kościoła, t. 1, Od początków do roku 600, przeł. Maria Tarnowska, Warszawa 1986, PAX. ; Iwańska-Cieślik Bernadeta, Zarys dziejów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 20: Oświata i nauka, 2005, s. 153-170. ; Kamler Anna, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586. Studia, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza Aspra. ; Karski Karol, Filip Melanchton w 500 rocznicę urodzin, „Myśl Protestancka”, 4, 1997, s. 32-38. ; Kawecka-Gryczowa Alodia, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988, Ossolineum. ; Kot Stanisław, Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1923, Krakowska Spółka Wydawnicza. ; Król Józef, Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi i list polecający z wywodem o pochodzeniu Polski, Grodziec-Cieszyn 2011, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. ; Kunze Horst, Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert, Textband, Frankfurt am Main-Leipzig 1993, Insel. ; Lauceviius Edmundas, XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976, Leidykla „Mosklas”. ; Lewicka-Kamińska Anna, Z dziejów średniowiecznej oprawy książkowej na Śląsku, „Roczniki Biblioteczne”, XXI/1-2, 1977, s. 27-90. ; Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. von Josef Hofer, Karl Rahner, Freiburg 1986, Herder. ; Lifka Bohumír, Vazby se supralibros v českých, moravských a slezských zámeckých knihovnách, [w:] Historická knižní vazba, 1962, Liberec 1961, Severočeské muzeum, s. 32-53. ; Lindberg Sten G., Bookbindings in Sweden, [w:] Festschrift Ernst Kyriss, Stuttgart 1961, M. Hettler, s. 447-464. ; Loubier Hans, Der Bucheinband von seinen Der Bucheinband von seinen Anfangen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1926, Klinghardt & Biermann. ; Lück Heiner, Wittenberg, [w:] Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 8, Lieferung 60, Stuttgart 2010, Walter De Gruyter, s. 301-302. ; Łempicki Stanisław, Renesans i humanizm w Polsce, Warszawa 1952, Czytelnik. ; Miaskowski Kazimierz, Uczeń Melanchtona, „Reformacja w Polsce”, IV, 1926. ; Nir Roman, Próba nawrócenia Melanchtona przez biskupa Andrzeja Krzyckiego, „Studia Płockie”, VIII, 1980, s. 169-177. ; Ogonowska Ewa, Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1993, Wydawnictwo Gdańskie. ; Opalińska Krystyna, Szlachta różnowiercza i pozostałości po jej księgozbiorach w zbiorach BUW (XVI w.), [w:] Kolekcje historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku, t. 2, Warszawa 2009, Wydawnictwo UW, s. 155-290. ; Piekarski Kazimierz, Książka w Polsce XV i XVI wieku, [w:] Kultura staropolska, Kraków 1932, Gebethner i Wolff, s. 352-384. ; Piekarski Kazimierz, Melanchtoniana polonica, „Reformacja w Polsce”, 4, 1926, s. 153-156. ; Pociecha Władysław, Rzym wobec starań o sprowadzenie Melanchtona do Polski, „Reformacja w Polsce”, IX-X, 1937-39, s. 418. ; Poolse Boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow, samenstelling Ewa Zwinogrodzka, Piotr Hordyński, Jan Storm van Leeuwen, Den Haag 1990, Koninklijke Bibliotheek. ; Rabenau Konrad von, Leipziger Einbandkunst im 16. Jahrhundert, [w:] Das Gewand des Buches. Historische Bucheinbande aus den Bestanden der Universitatsbibliothek Leipzig und des Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bucherei Leipzig, Leipzig 2002, Universitatsbibliothek Leipzig, s. 32-36. ; Rulka Kazimierz, Bibliotekarze włocławskiej książnicy seminaryjnej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 79/9, 1996, s. 359-370. ; Rulka Kazimierz, Księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i jego opracowanie w XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Bibliologia V – Nauki Humanistyczno-Społeczne, 376, 2006, s. 209-224. ; Rulka Kazimierz, Płoszczyński Franciszek, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Suplement II, red. Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2000, Wydawnictwo SBP, s. 125. ; Schletz Alfons, Płoszczyński Franciszek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Kraków-Wrocław 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 810. ; Schmidt Christel R., Jakob Krause. Ein Kursächsischer Hofbuchbinder des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1923, Hiersemann. ; Sipayłło Maria, Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1988, Wydawnictwo UW. ; Tazbir Janusz, Filip Melanchton w pamięci Polaków, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XL, 1996, s. 5-16. ; Tazbir Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987, Interpress. ; Wotschke Theodor, Die Reformation im Lande Posen, Oskar Eulitz, Lissa 1913. ; Wotschke Theodor, Eustachius Trepka. Ein Prediger des Evangeliumus in Posen, „Zeitschrift d. Historisches Gesellschaft fur die Provinz Posen”, XVIII, 1903, s. 87-144. ; Wagner Arkadiusz, Potęga drzeworytu. Niemiecka grafika książkowa XV-XVI wieku, [w:] Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, s. 17-35. ; Wierzbowski Teodor, Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. I, 1398-1600, Warszawa 1900. ; Wojciechowska Maria, Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1927, Fiszer i Majewski. ; Zwierzykowski Michał, Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski, [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593), red. A. Wagner, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Start page:

123

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55361 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information