Object

Title: "Zagłada gatunków"

Creator:

Balbus, Stanisław

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348-402. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970. ; 3. S. Balbus, Propozycje metodologiczne Bachtina i ich teoretyczne konteksty, w: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekł. S. Balbus, Kraków 1975, s. 6-56. ; 4. M. Blanchot, Le livre à venir, Paris 1959. ; 5. R. Crane, The Language of Criticism and the Structure of Poetry, Toronto 1953, s. 43-19. ; 6. J. Culler, Konwencja i oswojenie, tłum. I. Sieradzki, w: Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1977, s. 150. ; 7. G. Genette, Introduction à l'architexte, Paris 1979. ; 8. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982, s. 11. ; 9. J. Kwiatkowski, Przedmowa, w: W. Szymborska, Poezje, Warszawa 1970, s. 8-9. ; 10. J. Kwiatkowski, Remont pegazów, Warszawa 1969, s. 99. ; 11. Z. Łempicki, Studia z teorii literatury, Warszawa 1966, s. 39. ; 12. J. Łotman, Struktura chudożestwiennogo tieksta, Moskwa 1970, s. 92-98. ; 13. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. VI, Kraków 1996, s. 179-185. ; 14. Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kraków 1980, s. 93, 97. ; 15. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, wyd. 2, Kraków 1996. ; 16. R. Ohmann, Mowa, działanie, styl, tłum. K. Rosner, w: Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1977, s. 135. ; 17. I. Opacki, Genologia a historycznoliterackie konkrety, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1959 z. 2. ; 18. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, „Pamiętnik Literacki" 1963 z. 4. ; 19. J. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, w: Studia z teorii literatury, II, s. 24-36. ; 20. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze: Rodzaj literacki. Ogólna problematyka genologii, t. 3, Warszawa 1965. ; 21. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974. ; 22. E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 1946. ; 23. T. Todorov, O pochodzeniu gatunków, przekł A. Labuda, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3. ; 24. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie. Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983, s. 125-137. ; 25. W. Woroszylski, Zagłada gatunków, Warszawa 1970, s. 5-8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

25

End page:

39

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59483 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 16, 2016

Number of object content hits:

298

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/71720

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Balbus S. - "Zagłada gatunków" Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information