Obiekt

Tytuł: Czy Wokulski był Szwajcarem? Bułgarskie interesy bohatera „Lalki”

Twórca:

Klejn, Zbigniew

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Artur Adamowicz Niepokoiczyckij. Hasło w: Russkij biograficzeskij słowar'. T. 12. Sankt Pietierburg 1914, s. 237. ; 2. J. Bachórz , O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w „Lalce ” Bolesława Prusa. „Pieniądze i Więź” 1999, nr 2 (3), s. 153. ; 3. R. Bojew, Ataki katierow lejtienanta Makarowa. „Nowiny iz Bołgarii” 1977, nr 15, s. 3. ; 4. Bołgarskaja kniga oposledniej russko-turieckiej wojnie. „S. Pietierburgskija Wiedomosti” 1903, nr 287, z 31 VIII (13 IX), s. 3. ; 5. B. Brodecki, Szypka i Plewna 1877. Warszawa 1986. ; 6. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 9. Warszawa 2000. ; 7. APW, Cukiernie w Warszawie. Teki Przyborowskiego, t. 3, s. 258. ; 8. R. Bühler, Bündner in Russischen Reich. 18 Jahrhundert - Erster Weltkrieg. Disentis’Muster 1992. ; 9. R. Bühler, Die Bündner Auswanderung nach Russland von 18. Jahrhundert zum Ersten Weltkrieg. Domat/Ems 1981, passim. ; 10. Czerno More. Sbornik. Warna 1978. ; 11. J. A. Decourdemanche, Mille et une proverbes turks. Paris 1878. ; 12. S. Dojnow, Byłgarskata medicinska pomoszt za russkata Dunawska armia (1877-1878 g.). „Wojenno-istoriczeski sbornik” 1988, nr 3, s. 5. ; 13. S. Dojnow, Oswoboditełnata wojna. „Pogled” 1987, nr z27 IV, s. 5. ; 14. W. Dzierżanowski, Przewodnik warszawski na rok 1869. Warszawa 1869. ; 15. Encikłopedia „Byłgaria”. T. 2. Sofia 1981. ; 16. H. Erzinger, Schweizer Katechismus. Bern 1885. ; 17. F. Galiński, Gawędy o Warszawie. Wyd. 2. Warszawa 1937. ; 18. M. Gazenkampf, Moj dniewnik 1877-1878 gg. Sankt Pietierburg 1908. ; 19. G. Georgijew, Oswoboditełnata wojna 1877-1878. Sofia 1986. ; 20. J. Grzegorzewski, Spółczesna Bulgaria. Kraków 1883. ; 21. L. B. Grzeniewski, Warszawskie realia „Lalki”. W: S. Godlewski, L. B. Grzeniewski, H. Markiewicz, Śladami Wokulskiego. Warszawa 1957, s. 87-179. ; 22. W. Hadżinikołow, Snabdiawane na ruskite wojski w Sewerna Byłgaria s chlab (1878-1879). W zb.: Sbornik w czest na prof. d-r Christo Gandew. Izsledowania po słuczaj 75 godini ot rożdenieto mu. Sofia 1985. ; 23. W. Herbaczewski, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich. Warszawa 1988. ; 24. H. Ilmuszyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa 1965. ; 25. R. Iwanowa, Fotoarchiw „Anteni”. „Anteni” 1973, nr z 21 XII, s. 5. ; 26. S. Kisow, Byłgarskoto opyłczenie w Oswoboditełnata rusko-turska wojna 1877-78. Wyspomenania. Sofia 1897. ; 27. Z. Klejn, Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii. 1877-1914. Łowicz 1999. ; 28. Z. Klejn, Udział Polaków w kampanii rosyjskiej na Bałkanach. 1877-1878. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” t. 38. ; 29. K. Kosew, S. Dojnow, Oswoboditełnata wojna 1877-1878 ibyłgarskata nacjonałna rewolucja. Sofia 1988. ; 30. M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy. Warszawa 1989. ; 31. H. Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa. Warszawa 1967. ; 32. A. Nadolski, Chłodna. Warszawa 2002. ; 33. S. Nikitin, Russkoje grażdanskoje uprawlenije w Bołgarii 1877-1878 gg. W zb.: Oswobożdenieto na Byłgaria 1878-1968. Sofia 1970. ; 34. Oswobożdienije Bołgarii ot turieckogo iga. T. 2. Moskwa 1964, s. 327, dok. nr 295. ; 35. P. Pariensow, Rossija i Bołgarija. „Russkaja Starina” t. 129 (1907), s. 437. ; 36. W. Pelinkowa, Pesztite za chlab w seto Bocho. „Zemedełsko zname” 1988, nr z17 VI, s. 3. ; 37. R. von Pfeil, Erlebnisse eines preussischen Offiziers in russischen Diensten während des türkischen Krieges 1877/78. Berlin 1892. ; 38. Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały. T. 3. Red. J. Krzyżanowski. Tom przygot. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1951. ; 39. B. Prus, Kroniki. T. 1-10. Warszawa 1953-1960. ; 40. B. Prus, Kroniki miesięczne. „Ateneum” 1876, z. 4 (kwiecień). ; 41. B. Prus, Kroniki tygodniowe. „Kurier Warszawski” 1886, nr 155. ; 42. B. Prus, Pisma wybrane. T. 4: Lalka. Warszawa 1990. ; 43. B. Prus, Sprawy bieżące. „Niwa” 1874, nr z 1 VIII. ; 44. Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854. Warszawa 1854. ; 45. Spis ludności [ewangelickiej] w roku 1860. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Archiwum Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, Varia nr 5091, sygn. 62. ; 46. St. An., Cukiernie warszawskie. Warszawa 1895. ; 47. E. Szulc, Warszawscy cukiernicy-ewangelicy. „Rocznik Warszawski” t. 18 (1985), s. 259-284. ; 48. A. A. Ułunjan, Bołgarskij narod i russko-turieckaja wojna 1877-1878 gg. Moskwa 1971. ; 49. B. Utin, Botgarija wo wriemia wojny. „Wiestnik Jewropy” 1878, VI, s.58. ; 50. T. Wasilewski, Historia Bułgarii. Wyd. 2. Wrocław 1988. ; 51. Wiadomości historyczne o Cmentarzu Ewangielicko-Reformowanym w Warszawie. Warszawa 1893. ; 52. S. J. Witte, Wospominanija. T. 3. Leningrad 1924. ; 53. Z dziejów rzemiosła warszawskiego. Red. B. Grochulska, W. Pruss. Warszawa 1983. ; 54. S. Zahorska, Wokulski - krzywe zwierciadło pozytywizmu. „Wiadomości” 1948, nr 30. ; 55. M. Zakrzewska, Stanisław Wokulski, bohater „Lalki” B. Prusa. Próba ustalenia charakterystycznych cech postaci literackiej. Szczecin 1989. ; 56. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. T. 2. Warszawa 1990.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

66

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:118369 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) ; Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-03-24

Data dodania obiektu:

2020-03-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112609

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji