RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Nie ujrzę płomiennych piasków wyssanej przez słońce Sahary”. Szkic do portretu Kazimierza Hałaburdy

Creator:

Urbanowski, Maciej

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. Warszawa 1990.
2. K. Biedrzycki, Życie literackie Wilna lat 30. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 159-175.
3. T. Bujnicki, Żagaryści "drugiej linii". W: Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje. Kraków 2002.
4. T. Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939. Kraków 2003.
5. A. Dudek, G. Pytel , Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej. Londyn 1990.
6. E. Filipajtis, Lewica Akademicka w Wilnie 1930-1935. Białystok 1965.
7. J. Hernik-Spalińska, Wileńskie Środy Literackie. Warszawa 1998.
8. M. Jackiewicz, Literatura litewska w Wilnie lat 30. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 195-206.
9. S. Janicki, Śp. Kazimierz Hałaburda. „Orzeł Biały” (ZSRR) 1942, nr 13. Przedruk w: A. K. Kunert, Lista strat kultury polskiej 1939-1945. T. 1. Warszawa 1998.
10. P. Jasienica, Pamiętnik. Warszawa 1993.
11. A. Jędrychowska, O Teodorze Bujnickim. W: T. Bujnicki, Wiersze wybrane. Warszawa 1961.
12. A. Jędrychowska, Zygzakiem i poprostu. Warszawa 1965.
13. T. Kłak, Żagary. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
14. W. Korowajczyk, Od kruchty do komuny - wileńskie manowce Henryka Dembińskiego. „Arcana” 2002, nr 45, s. 135-142.
15. Księga Studentów USB 1928-37, poz. 1395. Archiwum Miejskie w Wilnie.
16. W. Lewandowski, Józef Mackiewicz. Artyzm. Biografia. Recepcja. Londyn 2000.
17. J. J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Londyn 1994.
18. J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa 1992.
19. T. Łopalewski, S.T.O. „Kurier Wileński” 1928, nr 83, s.2.
20. Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza. Kraków 1997.
21. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991.
22. G. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny III Rzeszy. Przeł. T. Evert. Warszawa 1972.
23. S. Napierski, U poetów. „Wiadomości Literackie” 1930, nr 12, s.5.
24. R. Okulicz-Kozaryn, Wileńska cyganeria lat trzydziestych i Żagary. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 217-228.
25. Patykiem po niebie. Poezje Teodora Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy, Anny Kompielskiej, Wacława Korabiewicza. Wilno 1929.
26. Powstał Komitet Porozumienia Organizacji Narodowo-Radykalnych. „Falanga” 1938, nr 10, s. 3.
27. K. P. [K. Pruszyński], W słońcu autonomii akademickiej. „Słowo” 1933, nr 65, s. 2.
28. J. Putrament, Pół wieku. Młodość. Warszawa 1962.
29. Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność. Warszawa 1985.
30. A. Srebrakowski, Klub Włóczęgów Seniorów w Wilnie (próba zarysu historii). W zb.: Polska - Kresy - Polacy. Studia historyczne. Red. S. Ciesielski, T. Kulawik, K. Matwijowski. Wrocław 1994, s. 163-169.
31. A. Srebrakowski, Wileńscy "Włóczędzy". Wystawa historyczna poświęcona dziejom Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. Wrocław 1997.
32. S.T.O. Poezje W. Arcimowicza, T Bujnickiego, K. Hałaburdy, W. Korabiewicza, Z. Landfisza, S. Sosnowskiego. Wilno 1928.
33. W. P. Szymański, "Żagary" i żagaryści. W: Z dziejów czasopism literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970.
34. B. Tarnowska, Pieśni trampów. Poezja i wierszopisarstwo z kręgu Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. W zb.: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. Red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki. Kraków 2003, s. 117-136.
35. M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. Kraków 1997.
36. J. Zagórski, Szkice. Kraków 1958.
37. J. Zagórski, Szkice z podróży w przestrzeni i czasie. Kraków 1962.
38. M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy. Warszawa 1984.
39. A. Zawada, Miłosz. Wrocław 1997.
40. A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o Żagarach. Warszawa 1987.

Issue:

3

Start page:

131

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118374 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 24, 2020

Number of object content hits:

48

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112614

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information