Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Nie ujrzę płomiennych piasków wyssanej przez słońce Sahary”. Szkic do portretu Kazimierza Hałaburdy

Twórca:

Urbanowski, Maciej

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. Warszawa 1990.
2. K. Biedrzycki, Życie literackie Wilna lat 30. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 159-175.
3. T. Bujnicki, Żagaryści "drugiej linii". W: Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje. Kraków 2002.
4. T. Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939. Kraków 2003.
5. A. Dudek, G. Pytel , Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej. Londyn 1990.
6. E. Filipajtis, Lewica Akademicka w Wilnie 1930-1935. Białystok 1965.
7. J. Hernik-Spalińska, Wileńskie Środy Literackie. Warszawa 1998.
8. M. Jackiewicz, Literatura litewska w Wilnie lat 30. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 195-206.
9. S. Janicki, Śp. Kazimierz Hałaburda. „Orzeł Biały” (ZSRR) 1942, nr 13. Przedruk w: A. K. Kunert, Lista strat kultury polskiej 1939-1945. T. 1. Warszawa 1998.
10. P. Jasienica, Pamiętnik. Warszawa 1993.
11. A. Jędrychowska, O Teodorze Bujnickim. W: T. Bujnicki, Wiersze wybrane. Warszawa 1961.
12. A. Jędrychowska, Zygzakiem i poprostu. Warszawa 1965.
13. T. Kłak, Żagary. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
14. W. Korowajczyk, Od kruchty do komuny - wileńskie manowce Henryka Dembińskiego. „Arcana” 2002, nr 45, s. 135-142.
15. Księga Studentów USB 1928-37, poz. 1395. Archiwum Miejskie w Wilnie.
16. W. Lewandowski, Józef Mackiewicz. Artyzm. Biografia. Recepcja. Londyn 2000.
17. J. J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Londyn 1994.
18. J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa 1992.
19. T. Łopalewski, S.T.O. „Kurier Wileński” 1928, nr 83, s.2.
20. Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza. Kraków 1997.
21. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991.
22. G. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny III Rzeszy. Przeł. T. Evert. Warszawa 1972.
23. S. Napierski, U poetów. „Wiadomości Literackie” 1930, nr 12, s.5.
24. R. Okulicz-Kozaryn, Wileńska cyganeria lat trzydziestych i Żagary. W zb.: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000, s. 217-228.
25. Patykiem po niebie. Poezje Teodora Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy, Anny Kompielskiej, Wacława Korabiewicza. Wilno 1929.
26. Powstał Komitet Porozumienia Organizacji Narodowo-Radykalnych. „Falanga” 1938, nr 10, s. 3.
27. K. P. [K. Pruszyński], W słońcu autonomii akademickiej. „Słowo” 1933, nr 65, s. 2.
28. J. Putrament, Pół wieku. Młodość. Warszawa 1962.
29. Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność. Warszawa 1985.
30. A. Srebrakowski, Klub Włóczęgów Seniorów w Wilnie (próba zarysu historii). W zb.: Polska - Kresy - Polacy. Studia historyczne. Red. S. Ciesielski, T. Kulawik, K. Matwijowski. Wrocław 1994, s. 163-169.
31. A. Srebrakowski, Wileńscy "Włóczędzy". Wystawa historyczna poświęcona dziejom Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. Wrocław 1997.
32. S.T.O. Poezje W. Arcimowicza, T Bujnickiego, K. Hałaburdy, W. Korabiewicza, Z. Landfisza, S. Sosnowskiego. Wilno 1928.
33. W. P. Szymański, "Żagary" i żagaryści. W: Z dziejów czasopism literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970.
34. B. Tarnowska, Pieśni trampów. Poezja i wierszopisarstwo z kręgu Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. W zb.: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. Red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki. Kraków 2003, s. 117-136.
35. M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. Kraków 1997.
36. J. Zagórski, Szkice. Kraków 1958.
37. J. Zagórski, Szkice z podróży w przestrzeni i czasie. Kraków 1962.
38. M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy. Warszawa 1984.
39. A. Zawada, Miłosz. Wrocław 1997.
40. A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o Żagarach. Warszawa 1987.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:118374 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) ; Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112614

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji