Object

Title: Pesymizm - utopia - chiliazm : o myśleniu utopijnym Bolesława Prusa

Creator:

Gloger, Maciej

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. 700 lat myśli polskiej. [T. 6:] Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstępy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980.
2. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus. Filozofia - kultura - zagadnienia społeczne. Wrocław-Warszawa 1948.
3. F. Araszkiewicz, Prus w świetle własnej biblioteki. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 3/4, s. 1068-1126.
4. B. Baczko. Utopia. W: Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Przeł. M. Kowalska. Przekład przejrzał B. Baczko. Warszawa 1994.
5. Bolesław Prus. IH47-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
6. W. M. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Warszawa 1885.
7. F. Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki. Przeł. A. Warski. Warszawa 1905.
8. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Łoch, S. Fita. Lublin 1993.
9. A. Fouillée, Moralność, sztuka i religia podług M. Guyau. Przeł. J. K. Potocki. Warszawa 1894.
10. H. George, Postęp i nędza. Badania przyczyn sprowadzających przesilenie przemysłowe oraz wzrost nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Przeł. z 28 wyd. ameryk. M.D. Cz. 1. Poznań 1885.
11. M. Gloger, Determinizm w „Lalce" Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 19-44.
12. M. Gloger, Eliza Orzeszkowa i Ernest Renan — zapomniany język. W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001.
13. M. Gloger, Schopenhaueryzm w „Lalce” Bolesława Prusa. W zb.: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski, T. Sobieraj. Poznań 2002, s. 183-199.
14. A. Głowacki, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. Warszawa 1883.
15. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska. Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1965.
16. J.K. Kochanowski, Postęp ludzkości jako wyraz praw psychicznych rozwoju. Warszawa-Lwów 1917.
17. R. Krafft-Ebing, Nasz wiek nerwowy. (Nasze zdrowe i chore nerwy). Przekład z upoważnienia autora. Warszawa 1886.
18. S. Krzemień-Ojak, Taine. Warszawa 1966.
19. Z. Kuderowicz, Dylemat pesymizmu i utopii w kręgu polskiego modernizmu. „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 7,
20. F. A. Lange, Historia filozofii materialistycznej i jej znaczenie w teraźniejszości. T. 2. Przeł. F. Jezierski. Warszawa 1881.
21. T. Lewandowski, Cezary Jellenta estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914. Wrocław 1975.
22. W. Lutosławski, Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości. Warszawa 1910.
23. H. Markiewicz, Dialektyka polskiego pozytywizmu. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967.
24. M. Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914). Wrocław 1995.
25. J. Miklaszewska, Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Wrocław 1988.
26. M. Morawski, Wieczory nad Lemanem. Kraków 1906.
27. E. Pieścikowski, "Emancypantki" Bolesława Prusa. Warszawa 1970.
28. E. Pieścikowski, Niezrealizowane pomysły literackie. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.29. B. Prus, Kroniki. T. 1-20. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1953-1970.
29. B. Prus, Kroniki. T. 1-20. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1953-1970.
30. B. Prus, Lalka. T. 1-2. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1991. BN I 262.
31. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd. 2. Warszawa 1905.
32. B. Prus, Notatki o kompozycji. Bibl. Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, rkps 1811.
33. B. Prus, Notatniki. T. 14, k. 73. Bibl. Publiczna m. st. Warszawy, rkps 139 1.
34. E. Renan, Dialogi i fragmenty filozoficzne. Przeł. G. Glass. Warszawa [1913].
35. P. Rossi. Zatonięcia bez świadka. Idea postępu. Przeł. A. Dudzińska -Facca. Warszawa 1998.
36. B. Skarga, Claude Bernard. Warszawa 1970.
37. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem. Warszawa 1975.
38. S. Smolikowski, Apoteoza człowieka i wznowienie dualizmu wschodniego w filozofii współczesnej. „Biblioteka Warszawska” 1881, t. 1, s. 333.
39. H. Struve, Wstęp krytyczny do filozofii, czyli rozbiór zasadniczych pojęć filozofii. Wyd. 3. Warszawa 1903.
40. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972.
42. A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym. Warszawa 1910.
41. B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław 1991.
43. J. Tomkowski, Lekcja profesora Dębickiego. W: Mój pozytywizm. Warszawa 1993.
44. J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska. Gdańsk 1969.
45. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków-Wrocław 1986.
46. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966.
47. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Red. nauk. A. Walicki. Warszawa 1983.

Issue:

2

Start page:

55

End page:

77

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120748 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113198

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information