Object

Title: Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej

Creator:

Kaczyńska, Barbara (1992- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 47-97 : tab.

Abstract:

The article’s subject is the vocabulary of Trento as an example of medieval lexicography in Poland. Itpresents the analysis of the vocabulary’s linguistic material, its macrostructure, sources and origin, discussing thedictionary’s relation to the formulary of Trento, in which it was written, as well as possible connections to Princeand Bishop Alexander of Mazovia and members of his suite. The author attempts to determine the vocabulary’sprobable aim and function.

References:

Bańkowski A., Wyrazy trudne w Wokabularzu trydenckim, „Prace Filologiczne”, 36, 1991, s. 245–253 ; Bargieł M., Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI wieku, Prace Językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN, t. 55, Wrocław 1969 ; Bąkowski L., Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki, Przegl. Hist., 16, 1913, nr 1, s. 1–34 ; Bąkowski L., Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki (dokończenie), Przegl. Hist., 16, 1913, nr 2, s. 129–163 ; Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 3, Kraków 1997 ; Boulanger J.-C., Les inventeurs de dictionnaires. De l’eduba des scribes mésopotamiens au scriptorium des moines médiévaux, Ottawa 2003 ; Bourgain P., La fin du moyen âge. Le recul du latin, w: Le Latin médiéval, Turnhout 2005, s. 63–65 ; Brückner A., Neue Quellen zur Geschichte des polnischen Sprache und Literatur, „Archiv für slavische philologie”, 14, 1892, s. 481–511 ; Brückner A., Z rękopisów petersburskich, cz. 2: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne”, 5, 1895, s. 4–48 ; Buridant C., Lexicographie et glossographie médiévales. Esquisse de bilan et perspectives de recherche, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 9–46 ; Burkhanov I., Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, Rzeszów 2010 ; Daly L.W., Daly B.A., Some Techniques in Mediaeval Latin Lexicography, „Speculum”, 39, 1964, nr 2, s. 229–239 ; Domański J., Leksykografia łacińska a kultura umysłowa średniowiecza [rec.: La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du moyen âge. Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 18–21 octobre 1978, Paris 1981], „Przegląd Tomistyczny”, 3, 1987, s 217–223 ; Klimecka G., Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski, Warszawa 1997 ; Koczerska M., Fikcja i rzeczywistość w formularzach polskich, w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 23–38 ; Kozłowska-Budkowa Z., Jakub z Zaborowa, w: PSB, t. 10, Wrocław 1962–1964, s. 368–369 ; Larczyńska A., Prawdziwe czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba rekonesansu badawczego, „Studia z Dziejów Średniowiecza”, 18, 2014, s. 141–154 ; Leńczuk M., Polskie glosy w XV-wiecznych łacińskich rękopisach jako problem historycznojęzykowy, w: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 79–101 ; Leńczuk M., Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV-wiecznych tłumaczeń kanonu mszy św., „Kwartalnik Językoznawczy”, 2010, nr 2, s. 19–37 ; Leńczuk M., Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. – terminy, źródła, perspektywy badawcze, „Polonica”, 35, 2015, s. 103–114 ; Lindsay W.M., Note on the Use of Glossaries for the Dictionary of Medieval Latin, „ALMA” („Bulletin Ducange”) 1, 1924, s. 16–19 ; Masłej D., Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50, w: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 103–117 ; McArthur T., Thematic Lexicography, w: The History of Lexicography, red. R.R.K. Hartmann, Amsterdam–Philadelphia 1986, s. 157–166 ; Michałowska T., Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa 2011 ; Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995 ; Miethaner-Vent K., L’alphabétisation dans la lexicographie médiévale; ordre alphabétique, ses différents emplois, ses formes et son développement, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 111–112 ; Mika T., Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 68, 2013, s. 131–145 ; Murray J.A.H., The Evolution of English Lexicography, London 1900 ; Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001 ; Plezia M., Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce, w: Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1959, s. V–XXXIV ; Rossebastiano Bart A., Alle origini della lessicografia italiana, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 113–156 ; Rychterová P., The Manuscripts of Grünberg and Königinhof. Romantic Lies about the Glorious Past of the Czech Nation, w: Manufacturing a Past for the Present. Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, red. J.M. Bak, P.J. Geary, G. Klaniczay, Leiden–Boston 2014, s. 1–30 ; Schnell B., Le Vocabularius Ex quo, principal dictionnaire latin-allemand de la fin du Moyen Âge, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 81–82 ; Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990 ; Steffen A., Biga Słowniczka trydenckiego, „Język Polski”, 45, 1965, nr 4, s. 239–241 ; Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Warszawa 1977 ; Thomas G., The Role of diglossia in the Development of the Slavonic Literary Languages, „Slavistična revija”, 37, 1989, nr 1, s. 273–282 ; Tov E., Glosses, Interpolations, and Other Types of Scribal Additions in the Text of the Hebrew Bible, w: tenże, The Greek and Hebrew Bible, Leiden–Boston 1999, s. 53–74 ; Urbańczyk S., O poprawne odczytanie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski”, 44, 1964, nr 5, s. 299–310 ; Urbańczyk S., Pokłosie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski”, 42, 1962, nr 5, s. 385–386 ; Urbańczyk S., Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Wrocław 1964 ; Voleková K., Česká lexikografie 15. století, Praha 2015 ; Weijers O., Les dictionnaires et autres répertoires, w: Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge. Études sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge, red. O. Weijers, Turnhout 1990, s. 197–208 ; Weijers O., Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire, Turnhout 1991 ; Weijers O., Lexicography in the Middle Ages, „Viator – Medieval and Renaissance Studies”, 20, 1989, s. 139–153 ; Woś J.W., Aleksander Mazowiecki – biskup trydencki (1423–1444), „Saeculum Christianum”, 6, 1999, nr 2, s. 17–31 ; Woś J.W., Alessandro di Masovia, vescovo di Trento (1423–1444), Trento 2001 ; Woś J.W., Alessandro di Masovia, vescovo di Trento e patriarca di Aquilea (1400–1444), Roma–Trento 1998 ; Zygner L., Piastowie mazowieccy na stolicach biskupich, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 141–158 ; Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

47

End page:

97

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116146 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.03

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information