Object

Title: Powrót do ekfrazy. Próba systematyzacji oraz propozycja typologii

Creator:

Słodczyk, Rozalia

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2018)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Balbus S. Rozwiązywanie ekfrazy (prywatna historia interpretacji jednego wiersza Zbigniewa Herberta), w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 117-154.
2. Bartsch S. Decoding the ancient novel. The reader and the role of description in Heliodorus and Achilles Tatius, Princeton University Press, Princeton 1989.
click here to follow the link
3. Beaujour M. Some paradoxes of description, „Yale French Studies” 1981 No. 61, s. 27-59.
click here to follow the link
4. Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von G. Boehm, H. Pfotenhauer, Wilhelm Fink Verlag, München 1995, s. 143-155.
5. Bilczewski T. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.
6. Boyd Whyte I., Heide C. Art history and translation, „Diogenes” 2011 Vol. 3 No. 231, s. 45-54.
click here to follow the link
7. Bryson N. Philostratus and the imaginary museum, w: Art and text in ancient Greek culture, ed. by S. Goldhill, R. Osborne, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 255-283.
8. Byre C.S. Narration, description, and theme in the Shield of Achilles, „Classical Journal” 1992 Vol. 88 No. 1, s. 33-42.
9. Clüver C. Ekphrasis reconsidered. On verbal representations of non-verbal texts, w: Interart poetics: essays on the interrelations of the arts and media, ed. by U.-B. Lagerroth et al., Rodopi, Amsterdam–Atlanta 1997, s. 19-34.
10. Conan M. The Imagines of Philostratus, „Word & Image” 1987 Vol. 3 Iss. 2, s. 162-171.
click here to follow the link
11. Dziadek A. Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis – uobecnienie – interpretacja, w: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. II, pod red. J.M. Ruszara, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2006, s. 30-50.
12. Dziadek A. Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
13. Eco U. Tarcza i forma, w: tegoż, Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Rebis, Poznań 2009, s. 8-13.
14. Elsner J. Art history as ekphrasis, „Art History” 2010 Vol. 33 Iss. 1, s. 11-27.
click here to follow the link
15. Elsner J. Introduction. The genres of ekphrasis, „Ramus. Critical Studies in Roman and Greek Literature” 2002 Vol. 31 Nos 1-2, s. 1-15.
click here to follow the link
16. Filostrat Starszy Obrazy, przeł. R. Popowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
17. Genette G. Boundaries of Narrative, trans. by A. Levonas, „New Literary History” 1976 Vol. 8 No. 1, s. 1-13.
click here to follow the link
18. Ginzburg C. Descrizione e citazione, w: tegoż, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006.
19. Glossary of Greek Rhetorical Terms Connected to Methods of Argumentation, Figures And Tropes From Anaximenes to Quintilian, ed. R. Dean Anderson Jr., Peeters, Leuven 2000.
20. Gogler P. Kłopoty z ekfrazą, w: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, pod. red. S. Wysłouch, B. Przymuszały, PWN, Warszawa 2009, s. 29-47.
21. Goldhill S. The naïve and knowing eye: ecphrasis and the culture of viewing in the Hellenistic world, w: Art and text in ancient Greek culture, ed. by S. Goldhill, R. Osborne, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 197-223.
22. Goldhill S. What is ekphrasis for?, „Classical Philology” 2007 Vol. 102 No. 1, s. 1-19.
click here to follow the link
23. Gorzkowski A. „Ut pictura verba…”. Zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 37-59.
24. Hagstrum J.H. The sister arts: the tradition of literary pictorialism and English poetry from Dryden to Gray, University of Chicago Press, Chicago 1958.
25. Heffernan J.A.W. Ekphrasis and representation, „New Literary History” 1991 Vol. 22 No. 2, s. 297-316.
click here to follow the link
26. Heffernan J.A.W. Museum of words. The Poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
27. Henderson I.H. Quintilian and the Progymnasmata, „Antike und Abendland” 1991 Vol. 37, s. 82-99.
click here to follow the link
28. Hollander J. The gazer's spirit: poems speaking to silent works of art, University of Chicago Press, Chicago 1995.
29. Hollander J. The poetics of ekphrasis, „Word & Image” 1988 Vol. 4 Iss. 1, s. 209-219.
click here to follow the link
30. J. Elsner Roman eyes. Visuality & subjectivity in art & text, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2007.
31. Jankowicz G. Nieobecna ekfraza, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 210-225.
32. Juszczak W. Ekfraza poetycka w antycznej Grecji (przykłady wybrane), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012.
33. Krieger M. Ekphrasis and the still movement of poetry; or, Laokoön revisited, w: The poet as critic, ed. by F.P.W. McDowell, Northwestern University Press, Evanston 1967, s. s. 3-26.
34. Kunz D. Poczucie obrazu, przeł. T. Swoboda, w: Ut pictura poesis, pod red. M. Skwary i S. Wysłouch, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 169-187.
35. Kwintylian Kształcenie mówcy [księgi VIII 6 – XII], wstęp, przekł. i przypisy S. Śnieżewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
36. Laird A. Sounding out ecphrasis: art and text in Catullus 64, „The Journal of Roman Studies” 1993 Vol. 83, s. 18-30.
click here to follow the link
37. Lamp K.S. “A City of Brick”: Visual Rhetoric in Roman Rhetorical Theory and Practice, „Philosophy & Rhetoric” 2011 Vol. 44 No. 2, s. 171-193.
click here to follow the link
38. Louvel L. Poetics of the iconotext, trans. by L. Petit, Ashgate, Burlington 2011.
39. Mitchell W.J.T. Picture theory. Essays on verbal and visual representation, University of Chicago Press, Chicago 1994.
40. Niebelska-Rajca B. „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
41. Oxford Latin Dictionary, ed. by P.G.W. Glare et al., Oxford University Press, Oxford 1968.
42. Pictures into words. Theoretical and descriptive approaches to ekphrasis, ed. by V. Robillard, E. Jongeneel, Vu University Press, Amsterdam 1998.
43. Plett H.F. Enargeia in classical antiquity and the early modern age. The aesthetics of evidence, Brill, Leiden–Boston 2012.
click here to follow the link
44. Popowski R. Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Aletheia, Warszawa 1996, s. 50-64.
45. Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie, opracowanie, przekład i komentarz H. Podbielski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
46. Riffaterre M. L’illusion d’ekphrasis, w: La pensée de l’image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture, sous le direction de G. Mathieu-Castellani, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis 1994, s. 211-212.
47. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, ed. by D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, Routledge, London-New York 2010.
48. Scott G.F. The rhetoric of dilation: ekphrasis and ideology, „Word & Image” 1991 Vol. 7 No. 4, s. 301-310.
click here to follow the link
49. Scuderi V. Modi d’ékphrasis. Un’introduzione, w: L’immagine rubata. Seduzioni e astizuie dell’ékphrasis, a cura di A. Valtolina, Bruno Mondadori, Milano 2007, s. 9-17.
50. Shaffer D. Ekphrasis and the rhetoric of viewing in Philostratus’s imaginary museum, „Philosophy and Rhetoric” 1998 Vol. 31 No. 4, s. 303-316.
51. Spitzer L. The "Ode on a Grecian urn" or content vs. metagrammar, „Comparative Literature” 1955 Vol. 7 No. 3, s. 203-225.
click here to follow the link
52. Stavru A. Ekphrasis ed enargeia. Figurare tramite parole e dire tramite immagini, „estetica. studi e ricerche” 1/2013, s. 5-7.
53. Steiner W. The temporal versus the spatial arts, w: tejże The colors of rhetoric. Problems in the relation between modern literature and painting, The University of Chicago Press, Chicago–London 1982, s. 33-50.
54. Swoboda B. Zniewalająca siła ekfrazy (rzecz o zmaganiach słowa i obrazu w poglądach W.J.T. Mitchella), „Przestrzenie Teorii” 2011 nr 16, s. 41-50.
click here to follow the link
55. Venuti L. Invisibility, w: tegoż The translator’s invisibility. A history of translation, Routledge, London–New York 1995, s. 1-42.
click here to follow the link
56. Webb R. Ekphrasis ancient and modern. The invention of a genre, „Word & Image” 1999 Vol. 15 Iss. 1, s. 7-18.
click here to follow the link
57. Webb R. Ekphrasis, Imagination and persuation in ancient rhetorical theory and practice, Ashgate, Farnham 2009.
58. Witosz B. Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 165-182.
59. Wysłouch Ekfraza czy przekład intersemiotyczny?, w: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, pod. red. S. Wysłouch, B. Przymuszały, PWN, Warszawa 2009, s. 48-64.
60. Wysłouch S. O malarskości literatury, w: tejże, Literatura i semiotyka, PWN, Warszawa 2001, s. 75-94.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

352

End page:

371

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119749 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.5.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 1, 2020

Number of object content hits:

77

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/148297

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information