RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Gdy debiut staje się podzwonnym. Melancholia Pamiątek Soplicy

Creator:

Węgrzyn, Iwona

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bachórz J. Twórczość gawędowa Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4.
2. Bartoszyński K. O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie „Pamiątek Soplicy”, w: tegoż, Teoria i interpretacja, PWN Warszawa 1985.
3. Baworowski W. Jak powstały pamiętniki Seweryna Soplicy? „Czas” 1866, nr 67.
4. Chmielowski P. Henryk Rzewuski, w: Nasi powieściopisarze. Seria I, Kraków 1887.
5. Chrzanowski T. Portret staropolski, Interpress, Warszawa 1995.
6. Connerton P. Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. i wstęp M. Napiórkowski, WUW, Warszawa 2012.
click here to follow the link
7. Dziubkowa J. Stoj pogrzebiencze, a pod glancem tey blachy upatruj prześwietne popioły, w: Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Muzeum Narodowe, Poznań 1996.
8. Falkowski J. Wspomnienia z roku 1848 i 1849, Warszawa 1908.
9. Gall A. Gawęda jako medium literackie. Polityki pamięci: Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, „Słupskie Prace Filologiczne”. Seria Filologia Polska 6, 2008.
10. Gorecka M. Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane młodszemu bratu, Kraków 1897.
11. Goszczyński S. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, w: Dzieła zbiorowe, wyd. Z. Wasilewski, Lwów 1911, t. III.
12. Grabowski M. Wybór pism krytycznych, oprac. A. Waśko, ARCANA, Kraków 2005.
13. Grabowski M. Korespondencja, „Pielgrzym” 1843, t. II.
14. Halbachws M. Społeczne ramy pamięci, tłum. i wstęp M. Król, PWN, Warszawa 2008.
15. Havelock E. A. Przedmowa do Platona, tłum. i wstęp P. Majewski, WUW, Warszawa 2007.
16. Havelock E.A. Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, tłum i wstęp P. Majewski, WUW, Warszawa 2006.
17. Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.
18. Karpowicz M. Polski portret trumienny, w: tegoż Sztuki polskiej drogi dziwne, Excalibur, Bydgoszcz 1994.
19. Kolankieiwcz L. Dziady. Teatr święta zmarłych, słowo/obraz terytoria, Warszawa 1998.
20. Kolankiewicz L. Gusła, w: Dziady nasze mają to szczególnie… Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, WUW, Warszawa 2013.
21. Korespondencja M. Grabowskiego z H. Rzewuskim, „Przegląd Narodowy”, 1914, nr 6.
22. Kraszewski J.I. Obrazy przeszłości, w: Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962.
23. Kraszewski J.I. Przedmowa, w: H. Rzewuski, Próbki historyczne, Paryż 1868.
24. Kubikowski T. Czym jest z natury performans?, w: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. E. Bal i W. Świątkowskiej, WUJ, Kraków 2013.
25. Lewinówna Z. Posłowie, w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, PIW Warszawa 1983.
26. Literatura ustna, oprac. P. Czapliński, w: Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego” pod red. M. Głowińskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, t. 10.
27. Maciejewski J. Literatura i jej formy mówione, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, AH, IBL, Warszawa 2007.
28. Maciejewski M. „Choć Radziwiłł, alem człowiek…”. Gawęda romantyczna prozą, WL, Kraków 1985.
29. Maciejewski M. Gawęda jako słowo przedstawione. Z zagadnień teorii gatunku, w: tegoż, Poetyka – Gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Ossolineum, Wrocław 1977.
30. Mencwel A. Antropologia słowa i historia kultury, w: Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiѐres i P. Rodak, WUW, Warszawa 2010.
31. Michała Grabowskiego listy literackie, oprac. A. Bar, Kraków 1934.
32. Mickiewicz W. Préface, w: Les récits d’un vieux gentilhomme polonais, tłum. W. Mickiewicz, Paryż 1866.
33. Ong W.J. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. i wstęp J. Japola, RW KUL, Lublin 1992.
34. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009.
35. Parvi P. Performance, w: Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1998.
36. Ropelewski S. Przedmowa do wydania drugiego, w: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, Paryż 1841.
37. Rudkowska M. Sen o Nieświeżu. Wstęp do lektury Ostatnich chwil Księcia Wojewody Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
38. Rzewuski H. Mieszaniny obyczajowe, Wilno 1841, t. I.
39. Rzewuski H. Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Szweykowski, Ossolineum, Wrocław 2004.
40. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. A. Manteuffel-Szaroty, K. Kublaskiej-Sulkiewicz, M. Bielskiej-Łach, Warszawa 2003.
41. Starobinski J. Atrament melancholii, tłum. K. Belaid, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017.
42. Szleszyński B. „Ważna cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, AH, IBL, Warszawa 2007.
43. Szleszyński B. Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, AH IBL, Warszawa 2007.
44. Szmydtowa Z. Poetyka gawędy, w tejże, Studia i portrety, PIW Warszawa 1969.
45. Ślisz A. Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, KAW, Warszawa 1986.
46. Tarnowski S. Henryk Rzewuski, w: O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1977.
47. Unger J. Od Wydawcy, w: Opowiadanie starca przez autora Listopada, Warszawa 1854, t. I.
48. Wachowski J. Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
49. Waśko A. Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Kraków 1995.
50. Węgrzyn I. W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, WUJ, Kraków 2012.
51. Wiliński S. U źródeł portretu staropolskiego, ARKADY, Warszawa 1958.
52. Witwicki S. Do Czytelników i do Autora kilka słów wydawcy, w: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, Paryż 1841.
53. Żmigrodzka M. Palestrant, karmazyn i wiek XIX, w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, PIW Warszawa 1961.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

12

End page:

35

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121589 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

138

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information