RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mickiewicz w Collège de France: wykład, humanistyka, polityka

Creator:

Kuziak, Michał ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli. Z rozmów i przemówień zebrał i oprac. Stanisław Pigoń, Czytelnik, Warszawa 1958.
2. Batowski H., Mickiewicz jako badacz słowiańszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1956.
3. Delueze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, przeł. A. Z. Jaksender, K. M. Jaksender, wstęp, red. naukowa C. Rudnicki, posłowie K. M. Jaksender, Eperons-Ostrogi, Kraków 2016.
4. Derrida J., Wiara i wiedza. Dwa źródła „religii” w obrębie samego rozumu, w: Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Giorgio Vattimo i Jacques’a Derridę, przeł. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
5. Kasperski E., Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej”, w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
6. Korytowska M., Co Mickiewicz i Słowianie mają do zaoferowania Zachodowi, w: O Mickiewiczu i Słowackim, Universitas, Kraków 1999.
7. Kubik D., Południowosłowiańska „kultura wyobrażona”. Projekt Mickiewiczowski a dziwiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji, Nomos, Kraków 2015.
8. Kuziak, M., Dlaczego „Literatura słowiańska”? Pomiędzy hermeneutyką, ideologią a pragmatyką dyskursu prelekcji paryskich Adama Mickiewicza, w: Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady oraz inne rady), red. S. Balbus, W. Bolecki, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2000.
9. Kuziak M. Budowanie wspólnoty – wątki retoryczne prelekcji paryskich, w: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. E. Dąbrowicz, J. Maciejewski, J. Sztachelska, Wyd. UwB, Białystok 2004.
10. Kuziak M., O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, Wyd. Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2007.
11. Kuziak M. Ekonomie znaczeń „Literatury słowiańskiej”, czyli jak można czytać prelekcje paryskie, a raczej: czy można je czytać?, w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. M. Kalinowska i inni, WUW, Warszawa 2011.
12. Kuziak M., Mickiewicz postkolonialnie (I). Słowiański głos w prelekcjach paryskich, w Inny Mickiewicz, terytoria/słowo obraz, Gdańsk 2013.
13. Ławski, J., Poetyka księgi i mit Słowiańszczyzny – o prelekcjach paryskich, w: Mickiewicz. Mit – Historia. Studia, Trans Humana, Białystok 2010.
14. Ławski J., Rozumienie mitu/mitologii w pismach Mickiewicza. Tezy i rozpoznania, w: Mickiewicz. Mit – Historia. Studia, Trans Humana, Białystok 2010.
15. Mickiewicz A., Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, Czytelnik, Warszawa 1955.
16. Mitosek Z., Mickiewicz, Napoleon i Francuzi, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 1.
https://doi.org/10.3406/slave.1998.6550
17. Mitosek Z., Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, w: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, PWN, Warszawa 1999.
18. Pigoń S., Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza, w: Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.
19. Piwińska M., Dzieje kultury w prelekcjach paryskich, w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, t. 1, przekł. i komentarze L. Płoszewski, wybór, wstęp i oprac. M. Piwińska, Universitas, Kraków 1997.
20. Przychodniak Z., Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Wyd. UAM, Poznań 2001.
21. Przychodniak Z., Z Collège de France do „La Tribune des Peuples”, czyli co się stało z legendą słowiańską Adama Mickiewicza, w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. M. Kalinowska i inni, WUW, Warszawa 2011.
22. Rutkowski K., Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987.
23. Rutkowski K., Braterstwo albo śmierć, Libella, Paryż 1988.
24. Rutkowski K., Co „robił” Mickiewicz w Collège de France?, „Teatr” 2018, nr 7/8.
25. Schlegel, A. W., Wykłady o literaturze pięknej i sztuce, przeł. M. Kurkowska, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, wybrał i opracował T. Namowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
26. Sikora A., Posłannicy słowa. Hoene-Wroński-Towiański-Mickiewicz, PWN, Warszawa 1967.
27. Siwicka D., Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. IBL PAN, Warszawa 1990.
28. Stefanowska Z., Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1968, z 2.
29. Stefanowska Z., Walka z romantyzmem w Kole Sprawy Bożej, w: Próba zdrowego rozumu, PIW, Warszawa 1976.
30. Stefanowska Z., Literatura w „Literaturze słowiańskiej”, w: Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung, hrsg. R. Fieguth, Freiburg 1999.
31. Straszewska M., Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, PIW, Warszawa 1970.
32. Walicki A., Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, PIW, Warszawa 1970.
33. Walicki A., Adama Mickiewicza prelekcje paryskie, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1: 1831-1863, red. A. Walicki, Warszawa 1973.
34. Weintraub W., Profecja i profesura, PIW, Warszawa 1975.
35. Weintraub W., Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, PIW, Warszawa 1982.
36. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, PWN, Warszawa 1986.
37. Witkowska A., Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w „Prelekcjach paryskich”, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1990.
38. Wodzyńska M., Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France, PWN, Warszawa 1976.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

36

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121590 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 10, 2021

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

491

Number of object content views in PDF format

905

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150408

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information