Object

Title: Stulecie czekistów : skład narodowościowy centralnego i terenowych aparatów NKWD ZSRS 1934–1944/1945

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English.

Abstract:

The sources to and literature on the history of the Soviet repression apparatus are scarce and incomplete or inaccessible. However, this period of the epoch was of a great significance for the model of the state, its organs and life of millions of its citizens. Of particular interest are the ethnic composition of the Soviet apparatus of repression and participation of Jews in it as well as a “people’s” legend according to which it was Jews who created the Bolshevik state. It is impossible to conduct serious research into the subject, while reflections and hypotheses presented in the article should be regarded only as possible or probable.

References:

Applebaum A., Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956, Warszawa 2013. ; Istorija Jewriejew na Ukrainie i w Biełorussii, red. W.M. Łukin i in., S. Petersburg 1994. ; Jankowski S.M., Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku, Poznań 2017. ; Jasiewicz K., Czym jest Obława Augustowska i czy jest Obławą Augustowską?, „Studia Polityczne” 2019, t. XLVII, nr 3. ; Jasiewicz K., Oni. Okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939–1941, Warszawa 2015. ; Jasiewicz K., Ostatni Mohortowie. Kresowy i kulturowo-mistyczny kontekst Obławy Augustowskiej, w: 70. Rocznica martyrologii ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., red. S. Wysocki, Suwałki 2015, s. 3–9. ; Jasiewicz K., Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941, Warszawa 2003. ; Jasiewicz K., Siedemdziesiąta rocznica Obławy Augustowskiej. W poszukiwaniu genezy ostatniej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich w lipcu 1945 roku, w: W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej, [red. B. Nowacki], Suwałki 2015, s. 35–44. ; Jewrei w Sriedniej Azii. Woprosy istorii i kul’tury, red. E.W. Rtweładze, Taszkient 2004. ; Kandyba W., Istorija wielikogo jewrejskogo naroda, S. Peterburg 2000. ; Kokurin A.I., Pietrow N.W., Łubjanka. WCzK-OGPU-NKWDNKGBMGB-MWD-KGB. Sprawocznik, Moskwa 1997. ; Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939. ; Miotła Stalina. Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie Obławy Augustowskiej w 1945 roku, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, Warszawa 2019. ; Misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., red. S. Wysocki, Suwałki 2015. ; Montefiore S.S., Stalin. Dwór czerwonego cara, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2004. ; Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1945, Kraków 2014. ; Motyka G., Wnuk R., Stryjek T., Baran A.F., Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953, Gdańsk–Warszawa 2012. ; Parandowski J., Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Londyn [b.d.w.]. ; Pietrow N.W., Po scenariju Stalina: Rol’ organow NKWD-MGB SSSR w sowietizacii stran Central’noj i Wostocznoj Jewropy 1945–1953, Moskwa 2011. ; Pietrow N.W., Psy Stalina, Warszawa 2012. ; Pietrow N.W., Skorkin K.W., Kto rukowodił NKWD 1934–1941. Sprawocznik, Moskwa 1999. ; Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, t. II, Warszawa 2003. ; Radziwonowicz T., Bojaryn-Kazberuk B., Obława Augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, Suwałki 2017. ; Razwiedka i kontrrazwiedka w licach. Encikłopiediczieskij słowar’ rossijskich spieccłużb, Moskwa 2002. ; Rozenbłat Je., Żizn’ i sud’ba briestskoj jewriejskoj obszcziny XIV–XX ww, Briest 1993. ; Smiłowickij L., Jewrei Biełarussi. Iz naszej obszczej istorii 1905–1953, Minsk 1999. ; Smiłowickij L., Katastrofa Jewriejew w Biełorussii 1941–1944, Tel Aviv 2000. ; Szafrańska K.A., Młodzi Żydzi polskiego pochodzenia – dylematy i rozterki identyfikacyjne, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. XLVIII, nr 1. ; Szul’gin W.W., Czto NAM w NICH nie nrawitsja… Ob antisemitizmie w Rossii, S. Peterburg 1992. ; Szwariow N., Razwiedcziki nieliegały SSSR i Rossii, Moskwa 2006. ; Trinadcatyj S’jezd RKP(b). Maj 1924 goda. Stienograficzieskij otcziet, Moskwa 1963. ; Tumszic M.A., Zołotariew B.A., Jewreje w NKWD SSSR 1936–1938, Moskwa 2017.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

121

End page:

144

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126869 ; oai:rcin.org.pl:126869 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information