Obiekt

Tytuł: Stulecie czekistów : skład narodowościowy centralnego i terenowych aparatów NKWD ZSRS 1934–1944/1945

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie angielskie.

Abstrakt:

Źródła i literatura przedmiotu dotyczące historii sowieckiego aparatu represji są niewielkie i w dużej części zdekompletowane lub nieudostępniane. Tymczasem ten segment epoki miał olbrzymie znaczenie dla modelu państwa, pracy jego organów i życia milionów obywateli. Szczególnie interesujące są skład narodowościowy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa i udział w nim Żydów oraz „ludowa” legenda głosząca, że to oni stworzyli państwo bolszewickie. Przy obecnym stanie źródeł poważnych badań nie można przeprowadzić, zaś w niniejszym tekście rozważania i hipotezy należy traktować jedynie za możliwe lub prawdopodobne.

Bibliografia:

Applebaum A., Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956, Warszawa 2013. ; Istorija Jewriejew na Ukrainie i w Biełorussii, red. W.M. Łukin i in., S. Petersburg 1994. ; Jankowski S.M., Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku, Poznań 2017. ; Jasiewicz K., Czym jest Obława Augustowska i czy jest Obławą Augustowską?, „Studia Polityczne” 2019, t. XLVII, nr 3. ; Jasiewicz K., Oni. Okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939–1941, Warszawa 2015. ; Jasiewicz K., Ostatni Mohortowie. Kresowy i kulturowo-mistyczny kontekst Obławy Augustowskiej, w: 70. Rocznica martyrologii ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., red. S. Wysocki, Suwałki 2015, s. 3–9. ; Jasiewicz K., Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941, Warszawa 2003. ; Jasiewicz K., Siedemdziesiąta rocznica Obławy Augustowskiej. W poszukiwaniu genezy ostatniej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich w lipcu 1945 roku, w: W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej, [red. B. Nowacki], Suwałki 2015, s. 35–44. ; Jewrei w Sriedniej Azii. Woprosy istorii i kul’tury, red. E.W. Rtweładze, Taszkient 2004. ; Kandyba W., Istorija wielikogo jewrejskogo naroda, S. Peterburg 2000. ; Kokurin A.I., Pietrow N.W., Łubjanka. WCzK-OGPU-NKWDNKGBMGB-MWD-KGB. Sprawocznik, Moskwa 1997. ; Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939. ; Miotła Stalina. Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie Obławy Augustowskiej w 1945 roku, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, Warszawa 2019. ; Misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., red. S. Wysocki, Suwałki 2015. ; Montefiore S.S., Stalin. Dwór czerwonego cara, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2004. ; Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1945, Kraków 2014. ; Motyka G., Wnuk R., Stryjek T., Baran A.F., Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953, Gdańsk–Warszawa 2012. ; Parandowski J., Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Londyn [b.d.w.]. ; Pietrow N.W., Po scenariju Stalina: Rol’ organow NKWD-MGB SSSR w sowietizacii stran Central’noj i Wostocznoj Jewropy 1945–1953, Moskwa 2011. ; Pietrow N.W., Psy Stalina, Warszawa 2012. ; Pietrow N.W., Skorkin K.W., Kto rukowodił NKWD 1934–1941. Sprawocznik, Moskwa 1999. ; Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, t. II, Warszawa 2003. ; Radziwonowicz T., Bojaryn-Kazberuk B., Obława Augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, Suwałki 2017. ; Razwiedka i kontrrazwiedka w licach. Encikłopiediczieskij słowar’ rossijskich spieccłużb, Moskwa 2002. ; Rozenbłat Je., Żizn’ i sud’ba briestskoj jewriejskoj obszcziny XIV–XX ww, Briest 1993. ; Smiłowickij L., Jewrei Biełarussi. Iz naszej obszczej istorii 1905–1953, Minsk 1999. ; Smiłowickij L., Katastrofa Jewriejew w Biełorussii 1941–1944, Tel Aviv 2000. ; Szafrańska K.A., Młodzi Żydzi polskiego pochodzenia – dylematy i rozterki identyfikacyjne, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. XLVIII, nr 1. ; Szul’gin W.W., Czto NAM w NICH nie nrawitsja… Ob antisemitizmie w Rossii, S. Peterburg 1992. ; Szwariow N., Razwiedcziki nieliegały SSSR i Rossii, Moskwa 2006. ; Trinadcatyj S’jezd RKP(b). Maj 1924 goda. Stienograficzieskij otcziet, Moskwa 1963. ; Tumszic M.A., Zołotariew B.A., Jewreje w NKWD SSSR 1936–1938, Moskwa 2017.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

121

Strona końc.:

144

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126869 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji