RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Integracja galicyjskich Żydów w świetle lwowskiej „Ojczyzny” (1881-1892)

Creator:

Jasnowski, Paweł

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 3 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 447-490 ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article examines the history of Galician integrationists depicted in the light of their press organ, the Polish-Jewish bi-weekly “Ojczyzna”, issued in Lwów from April 1881 to the middle of 1892. While presenting the origin of this social formation the author discusses its most prominent targets, programme, and activity. Special attention is paid to the reaction towards growing anti-Semitism and Jewish nationalism (Zionism), i.e. movements that ultimately resulted in the atrophy and decomposition of the integrationist camp.

References:

Bałaban, Majer. Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868. T. 2, 1656-1868. 1936. Reprint, Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2013.
Bauman, Zygmunt. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.
Bienenstock, Myriam. „Assimilation - dissimilation. Rosenzweig sur l’école”. W Héritages de Franz Rosenzweig: Nous et les Autres, red. Myriam Bienenstock, 140-148. Paris: Éditions de l’Écat, 2011.
Buszko, Józef. „The Consequences of Galician Autonomy after 1867”. W Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians, 1772-1918, red. Israel Bartal, Antony Polonsky. Polin. Studies in Polish Jewry 12 (1999): 86-99.
Cała, Alina. Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim. Bibliografia. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2005.
Eisenbach, Artur. Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
Endelman, Todd M. Leaving the Jewish Fold. Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History. Princeton: Princeton University Press, 2015.
Galas, Michał. Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w drugiej połowie XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2007. Wydanie ang.: Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism. A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, tłum. Anna Tilles (Boston: Academic Studies Press, 2013).
Galas, Michał, red. Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2012.
Jagodzińska, Agnieszka. Asymilacja, czyli bezradność historyka: o krytyce terminu i pojęcia. W Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Konrad Zieliński, 15-31. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Jagodzińska, Agnieszka. Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Jasnowski, Paweł. „Dialog hebrajskiego z łacinką. Obraz pogranicza kulturowego w inskrypcjach Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”. W Na pograniczach. Pamięć - historia - kultura, red. Anna Chudzik, Dariusz Wojakowski, 95-112. Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, 2014.
Jasnowski, Paweł. Recenzja: „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Zuzanna Kołodziejska. Scripta Judaica Cracoviensia13 (2015): 193-196.
Kołodziejska, Zuzanna. „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
Kopff-Muszyńska, Katarzyna. „Ob Deutsch oder Polonisch” - przyczynek do badań nad asymilacją Żydów we Lwowie w latach 1840-1892. W The Jews in Poland. T. 1, red. Andrzej K. Paluch, 188–203. Kraków: Jagiellonian University, Research Center on Jewish History and Culture in Poland, 1992.
Kozińska-Witt, Hanna. „The association of Progressive Jews in Kraków, 1864-1874”. W „Jews in Kraków”, red. Michał Galas, Anthony Polonsky. Polin. Studies in Polish Jewry 23 (2011): 119-134.
Łapot, Mirosław. Nauczanie religii mojżeszowej we lwowskich szkołach publicznych w dobie autonomicznej - zarys problematyki. W W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń - szkoła - nauczyciel, red. Katarzyna Dormus, Ryszard Ślęczka, 166-183. Kraków: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012.
Mahler, Raphael. Hasidism and the Jewish Enlightenment. Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century. New York: Jewish Publication Society, 1985.
Manekin, Rachel. The Debate over Assimilation in Late Nineteenth-Century Lwów. W Insiders and Outsiders. Dilemmas of East European Jewry, red. Richard I. Cohen, Jonathan Frankel, Stefani Hoffman, 120-130. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2010.
Maślak-Maciejewska, Alicja. „Działalność towarzystwa Agudas Achim i jego związki z synagogami postępowymi we Lwowie i Krakowie”. Kwartalnik Historii Żydów, nr 1 (2014), 173-202.
Maślak-Maciejewska, Alicja. Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) - życie i działalność. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2013.
Maślak-Maciejewska, Alicja. Wydarzenia patriotyczne organizowane w synagodze Tempel w Krakowie. W Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, 103-128. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2012.
Maślak-Maciejewska, Alicja. „Z dziejów judaizmu w XIX w. w Krakowie - tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych”. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015.
Mendelsohn, Ezra. „Jewish Assimilation in Lvov: The Case of Wilhelm Feldman”. Slavic Review 28, nr 4 (1969): 577-590.
Mendelsohn, Ezra. On Modern Jewish Politics. New York: Oxford University Press, 1993.
Mendelsohn, Ezra. Painting a People: Maurycy Gottlieb and Jewish Art. Hanover: Brandeis University Press, 2002.
Morawska, Ewa. „Awans społeczny i asymilacja”. W Założenia teorii asymilacji, red. Hieronim Kubiak, Anrzej K. Paluch, 185-206. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Opalski, Magdalena, Israel Bartal. Poles and Jews. A failed Brotherhood. Hanover: Brandeis University Press, 1992.
Polonsky, Anthony. The Jews in Poland and Russia. T. 2, 1881-1914. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2010.
Prokop-Janiec, Eugenia. Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
Skolnik, Jonathan. „Dissimilation and the Historical Novel: Hermann Sinsheimer’s Maria Nunnez”. The Leo Baeck Institute Yearbook 43, nr 1 (1998): 225-237.
Skolnik, Jonathan. Jewish Pasts, German Fictions. History, Memory, and Minority Culture in Germany, 1824-1955. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2014.
Sinkoff, Nancy. Out of the Shtetl. Making Jews Modern in the Polish Borderlands. Brown Judaic Studies 336. Providence: Brown Univeristy Press, 2004.
Soboń, Marcin. „Działalność asymilacyjna towarzystwa «Przymierze Braci» Agudas Achim w świetle lwowskiej «Ojczyzny»”. W Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały. T. 2, red. Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2009.
Soboń, Marcin. Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914. Kraków: Wydawnictwo Verso, 2011.
Sorkin, David. The Early Haskalah. W New Perspectives on the Haskalah, red. Shmuel Feiner, David Sorkin, 9-26. London: Littman Library of Jewish Civilization, 2004.
Volkov, Shulamit. „The Dynamics of Dissimilation. Ostjuden and German Jews”. W The Jewish Response to German Culture. From the Enlightenment to the Second World War, red. Jehuda Reinharz, Walter Schatzberg, 192-211. Hanover, N.H.: University Press of New England, 1985.
Weeks, Theodore R. „Assimilation, Nationalism, Modernization, Antisemitism. Notes on Polish-Jewish Relations, 1855-1905”. W Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland, red. Robert Blobaum, 20-38. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
Wodziński, Marcin. „Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s”. East European Jewish Affairs 34, nr 2 (2004): 21-40.
Wodziński, Marcin. Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2003. Wydanie ang.: Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tłum. Sarah Cozens (Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2005).
Yinger, J. Milton. „Toward a Theory of Assimilation and Dissimilation”. Ethnic and Racial Studies 4, nr 3 (1981): 249-264.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

3

Start page:

447

End page:

490

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61330

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/3 Podr. ; click here to follow the link ; IH PAN, sygn. A.96/123/3

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information