RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ciało ludzkie i miasto: poborowi w guberni warszawskiej w roku 1913

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 3 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 491-514 : ill. ; 24 cm ; Summary in English. ; Contains tables and diagrams.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Height and Body Mass Index are anthropological measurements increasingly often used in studies on the standard of living of historical populations. This article conducts an assessment of the way in which those measurements reflect religious (Christians - Jews) and socio-economic (place of residence, profession, literacy) differences dividing the inhabitants of the Kingdom of Poland upon the eve of the Great War. The basic sources are almost 8000 measurements of 21-year old recruits from the gubernia of Warsaw.

References:

Bielicki, Tadeusz, Alicja Szklarska, Sławomir Kozieł, Zygmunt Welon. Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich poborowych. Wrocław: Zakład Antropologii PAN, 2003.
Bielicki, Tadeusz, Alicja Szklarska, Zygmunt Welon, Czesław Brajczewski. Nierówności społeczne w Polsce: antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu 1965-1995. Wrocław: Zakład Antropologii PAN, 1997.
Bogin, Bary, Inez Varela-Silva, „The Body Mass Index: the Good, the Bad, and the Horrid”. Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie 18, nr 2 (2012): 5-11.
Carson, Scott A. „The Body Mass Index of Blacks and Whites in the United States during the Nineteenth Century”. The Journal of Interdisciplinary History 42, nr 3 (2012): 371-391.
Coclanis, Peter A., John Komlos. „Nutrition and Economic Development in Post-Reconstruction South Carolina: An Anthropometric Approach”. Social Science History 19, nr 1 (1995): 91-115.
Floud, Roderick, Robert W. Fogel, Bernard Harris, Sok Chul Hong. The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. New York: Cambridge University Press, 2011.
Fogel, Robert W. The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100. Europe, America, and the Third World. New York: Cambridge University Press, 2004.
Fogel, Robert W., Dora L. Costa. „A Theory of Technophysioevolution, With Some Implications for Forecasting Population, Health Care Costs, and Pension Costs”. Demography 34 (1977): 49-66.
Huck, Paul. „Infant mortality and the standard of living during the British industrial revolution”. The Journal of Economic History 53, nr 2 (1993): 399-401.
Kaczyńska, Elżbieta. „Zdrowe jedzenie - zalecenia i polska rzeczywistość w XIX i XX wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 59 (1999): 127-154.
Komlos, John. „The Height Increment and BMI Values of Elite Central European Children and Youth in the Second Half of the 19th Century”. Annals of Human Biology 33, nr 3 (2006): 309-318.
Komlos, John. „Shrinking in a Growing Economy? The Mystery of Physical Stature during the Industrial Revolution”. The Journal of Economic History 58, nr 3 (1998): 779-802.
Komlos, John. „A Three-Decade History of the Antebellum Puzzle: Explaining the Shrinking of the U.S. Population at the Onset of Modern Economic Growth”. The Journal of the Historical Society 12, nr 4 (2012): 395-445.
Komlos, John, Marek Brabec. „The Trend of BMI Values of US Adults by Deciles, Birth Cohorts 1882-1986 Stratified by Gender and Ethnicity”. Economics and Human Biology 9, nr 3 (2011): 234-250.
Kopczyński, Michał. „Pobór do armii rosyjskiej w Warszawie i guberni warszawskiej, 1874-1913”. Rocznik Warszawski 35 (2007): 87-109.
Kopczyński, Michał. Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2006.
Kuklo, Cezary, Juliusz Łukasiewicz, Cecylia Leszczyńska. Historia Polski w liczbach. Polska w Europie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014.
Kułaga, Zbigniew, Agnieszka Różdżyńska, Iwona Palczewska, Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Ewelina Napieralska, Mieczysław Litwin, et alia. „Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce - wyniki badania OLAF”. Standardy Medyczne. Pediatria 7 (2010): 690-700.
Lasker, Gabriel Ward, C.G. Nicholas Mascie-Taylor, „Effects of Social Class Differences and Social Mobility on Growth in Height, Weight and Body Mass Index in a British Cohort”. Annals of Human Biology 16, nr 1 (1989): 1-8.
Liczbińska, Grażyna. Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania. Poznań: Biblioteka Telgte, 2009.
Liczbińska, Grażyna, Zbigniew Czapla, Oskar Nowak, Janusz Piontek. „Body Mass Index Values of Conscripts in the Polish Lands under Prussian Rule in the Late 19th and Early 20th Centuries”. Economics and Human Biology 21 (2016): 75-83.
Nietyksza, Maria. Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
Nowak, Oskar. Wysokość ciała i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i na początku XX wieku na ziemiach polskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011.
Steckel, Richard H. „Heights and Human Welfare: Recent Developments and New Directions”. Explorations in Economic History 46, nr 1 (2009): 1-23.
Steckel, Richard H., Roderick Floud, red. Height and Welfare during Industrialization. New York: National Bureau of Economic Research, 1997.
Żarnowska, Anna. Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

3

Start page:

491

End page:

514

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61331

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/3 Podr. ; click here to follow the link ; IH PAN, sygn. A.96/123/3

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information