Obiekt

Tytuł: Awangardowe oddźwięki. Anny Świrszczyńskiej wiersze i prozy poetyckie z lat trzydziestych XX wieku

Twórca:

Pekaniec, Anna

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2019)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. M. Baranowska, Szymborska i Świrszczyńska – dwa bieguny codzienności. „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 256-263.
2. W. Bojda, Anny Świrszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości. Katowice 2016.
3. G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 31-44.
4. J. Czechowicz, Anna Świrszczyńska: „Wiersze i proza”. W: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wybór, wstęp, oprac. T. Kłak. Lublin 1972.
5. L. Fryde, Dwa pokolenia. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966.
6. A. Gajewska, Prywatne/publiczne/pacyfistyczne w poezji Anny Świrszczyńskiej. W zb.: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. I. Iwasiów, A. Galant. Kraków 2011, s. 203-215.
7. J. Grądziel-Wójcik, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku. Poznań 2016.
8. S. Jaworski, Awangarda. Warszawa 1992.
9. S. Jaworski, Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim. Kraków 1976.
10. J. Kornhauser, Surrealizm w Polsce. Odtrącona wyobraźnia – polska poezja zamiast surrealizmu. W: Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje. Kraków 2017.
11. A. Legeżyńska, Ewolucja liryki Anny Świrszczyńskiej. W zb.: Przez znaki – do człowieka. Red. B. Sienkiewicz. Współpr. A. Legeżyńska, W. Wielopolski. Poznań 1997, s. 102-120.
12. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009.
14. Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. Kraków 1996.
15. Cz. Miłosz, Przedmowa w: A. Świrszczyńska, Poezja. Wybór Cz. Miłosz. Warszawa 1997.
16. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy. Red. E. Kraskowska, B. Kaniewska. Poznań 2015.
17. A. Stapkiewicz, Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2014.
18. R. Stawowy, „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2004.
19. W. P. Szymański, Rozmowa z Anną Świrszczyńską. W: Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981.
20. A. Świrszczyńska, Rok 1941. W: Wybór wierszy. Warszawa 1980.
21. A. Świrszczyńska, Wiersze i proza. Warszawa 1936.
22. K. Wyka, Dwoje wizjonerów. W: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac. M. Urbanowski. Kraków 2000.
23. J. Zach, Anna Świrszczyńska: między estetyką kreacyjną a mimesis. W zb.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2011, s. 347-356.
24. A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w Dwudziestoleciu międzywojennym. Szczecin 2014.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

77

Strona końc.:

89

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137545 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.3.6

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

33

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/171596

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji