Object

Title: Morphohistological changes in some organs of Mus musculus Linnaeus 1758 from a coal mine; Zmiany morfohistologiczne niektórych narządów Mus musculus Linnaeus 1758 z kopalni węgla

Creator:

Bazan-Kubik, I.

Date issued/created:

1961

Resource type:

Text

Place of publishing:

Białowieża

Description:

Autorka przeprowadziła morfohistologiczną analizę tarczyc, grasic, płuc i oczu myszy domowych Mus muscullus Linnaeus 1758 odłowionych w kopalni węgla kamiennego i na powierzchni. W wyniku badań stwierdzono, że w tarczycy myszy domowej z kopalni stwierdzono zmiany charakterystyczne dla gruczołu nadczynnego. Grasica badanego ssaka nie podlega inwolucji starczej i wykazuje u osobników w różnym wieku budowę młodocianą. Podlega ona jedynie inwolucji akcydentalnej i zmiany w niej zachodzące mają charakter odwracalnych. Brak zależności między grasicą a gonadami, jak również nie obserwuje się korelacji między ciężarem ciała a ciężarem grasicy badanych zwierząt. Autorka uważa ponadto, że zapylenie płuc osobników odławianych w kopalni jest niewielkie i nie daje daleko idących zmian w narządzie. Ciężar oczu myszy z kopalni jest równy ciężarowi tych narządów u zwierząt kontrolnych łowionych na powierzchni. Ciężar oczu wzrasta z wiekiem zwierzęcia.

Type of object:

Journal/Article

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

5

Issue:

8

Start page:

99

End page:

113

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:8126 ; 10.4098/AT.arch.61-8

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; s um . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information