RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Między ekonomią i afektywnością. Polski reportaż literacki w paradygmaciekultury uczestnictwa

Creator:

Frukacz, Katarzyna ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 1: 1901-1965, red. M. Szczygieł, Czarne, Wołowiec 2014.
2. Ahmed S., Ekonomie afektywne, przeł. M. Glosowitz, "Opcje" 2013 nr 2, s. 16-23.
3. Andrejevic M., Infoglut: How Too Much Information Is Changing the Way We Think and Know, Routledge, New York, NY 2013. DOI
4. Anna z gabinetu bajek. Reportaże roku, red. B. Dudko, K. Weber, PIW, Warszawa 1999.
5. Antonik D., Literatura i ekonomia afektywna. Autor do kochania, w: Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, s. 125-141.
6. Bałuk K., Nowe formy gatunków dziennikarskich w sieci. Przykład projektów "The New York Times", w: Dziennikarstwo i Media 5. Media zmieniającego się świata, red. I. Borkowski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2014, s. 83-95.
7. Boellstorff T., Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human, Princeton University Press, Princeton, NJ - Oxford, UK 2008.
8. Bruns A., Towards Produsage: Futures for User-Led Content Production, w: Proceedings: Cultural Attitudes towards Communication and Technology 2006, ed. by F. Sudweeks, H. Hrachovec, Ch. Ess, Murdoch University, Perth 2006, s. 275-284.
9. Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
10. Chamera-Nowak A., Reportaż jako produkt, na przykładzie dodatku reporterskiego "Gazety Wyborczej", w: Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 121-134.
11. Ciemiński R., Literatura faktu drugiego obiegu - próba rejestru, "Nowe Książki" 1990 nr 6, s. 19-21.
12. Darska B., Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników osiemdziesiątych, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Olsztyn 2017.
13. Delwiche A., Jacobs Henderson J., Introduction: What is Participatory Culture?, w: The Participatory Cultures Handbook, ed. by A. Delwiche, J. Jacobs Henderson, Routledge, New York, NY - London 2013, s. 3-9. DOI
14. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
15. Drożdż M., Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje, "Studia Medioznawcze" 2008 nr 3, s. 84-103.
16. Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, "Media i Społeczeństwo" 2012 nr 2, s. 101-113.
17. Frukacz K., Projekt: książka. O agregacyjności reportażu, "Tekstualia" 2016 nr 4, s. 123-136. DOI
18. Glosowitz M., Zwrot afektywny, "Opcje" 2013 nr 2, s. 24-27.
19. Góralska M., Zwrot afektywny a współczesne badania nad książką i czytelnikiem. Rekonesans badawczy, "Przegląd Biblioteczny" 2018 z. 2, s. 219-233. DOI
20. Grossberg L., Is there a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom, w: The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, ed. by L.A. Lewis, Routledge, London-New York 1992, s. 50-65.
21. Hills M., Virtually Out There: Strategies, Tactics and Affective Spaces in On-line Fandom, w: Technospaces: Inside the New Media, ed. by S.R. Munt, Continuum, London - New York, NY 2001, s. 147-160.
22. Hopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
23. Horodecka M., Afekty i emocje w reportażu literackim. Perspektywa genologiczna i antropologiczna, w: Kultura afektu - afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 415-441.
24. Hugo-Bader J., Dzienniki kołymskie, Czarne, Wołowiec 2011.
25. Illouz E., Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, Polity Press, Cambridge, UK - Malden, MA 2007.
26. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.
27. Jensen J.F., 'Interactivity': Tracking a New Concept in Media and Communication Studies, "Nordicom Review" 1998 Vol. 19, No. 1, s. 185-204.
28. Kelty Ch.M., From Participation to Power, w: The Participatory Cultures Handbook, ed. by A. Delwiche, J. Jacobs Henderson, Routledge, New York, NY - London 2013, s. 22-31.
29. Kelty Ch.M., Two Bits: The Cultural Significance of Free Software, Duke University Press, Durham, NC - London 2008. DOI
30. Kopecka-Piech K., Leksykon konwergencji mediów, Universitas, Kraków 2015.
31. Kopecka-Piech K., Nowe media z perspektywy konwergencji. Wzajemne determinacje struktury, treści i typów uczestnictwa, w: Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 23-42.
32. Lachman M., Pociąg do literatury, w: "Czarne" oraz "Lampa i Iskra Boża". Literatura na rynku idei, red. D. Kalinowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, s. 11-26.
33. Lamerichs N., Express Yourself: An Affective Analysis of Game Cosplayers, w: Game Love: Essays on Play and Affection, ed. by J. Enevold, E. MacCallum-Stewart, McFarland, Jefferson, NC 2015, s. 97-114.
34. Leadbeater Ch., Miller P., The Pro-Am Revolution: How Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society, Demos, London 2004.
35. Lévy P., Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, transl. R. Bononno, Perseus Books, Cambridge, MA 1997.
36. Liu Y., Shrum L.J., What Is Interactivity and Is It Always Such a Good Thing? Implications of Definition, Person, and Situation for the Influence of Interactivity on Advertising Effectiveness, "Journal of Advertising" 2002 Vol. 31, No. 4, s. 53-64. DOI
37. Lüders M., Converging Forms of Communication?, w: Ambivalence towards Convergence: Digitalization and Media Change, ed. by T. Storsul, D. Stuedahl, Nordicom, Göteborg 2007, s. 179-198.
38. Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, WAiP, Warszawa 2006.
39. Massumi B., Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, Teksty Drugie 2013 nr 6, s. 112-135.
40. Networked Publics, ed. by K. Varnelis, MIT Press, Cambridge, MA 2008.
41. Nietykalni. Reportaże roku 1999, red. B. Dudko, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
42. Nycz R., Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), "Teksty Drugie" 2002 nr 4, s. 35-46.
43. Piechota M., Bohater "małego realizmu" - zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty Szejnert ("My, właściciele Teksasu"), "Zeszyty Naukowe KUL" 2015 nr 2, s. 73-90.
44. Rossiter N., Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions, NAi Publishers, Rotterdam 2006.
45. Rychlewski M., Książka jako towar. Książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013.
46. Siuda P., Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, "Studia Socjologiczne" 2012 nr 4, s. 109-132.
47. Springer F., Archipelag miast, "Press" 2015 nr 6, s. 30-33.
48. Stachura K., (Nowe)? widownie. Doświadczenia odbiorców mediów w kulturze konwergencji, w: Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 85-94.
49. Szpunar M., Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, w: Teorie komunikacji i mediów 2, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2010, s. 251-262.
50. Szydłowska J., Polski reportaż XXI w. wobec tradycji gatunku i wyzwań komunikacyjnych współczesności, w: Prasa w dobie nowych mediów, red. R. Rozbicka, A. Staniszewski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 239-256.
51. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, przeł. P. Cypryański, WAiP, Warszawa 2008.
52. Toffler A., Prosument - klient nowego typu, w: tegoż Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, PIW, Warszawa 1997, s. 406-439.
53. To nie mój pies, ale moje łóżko. Reportaże roku 1997, red. B. Dudko, J. Koźbiel, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
54. Ziątek Z., Autentyzm rozpoznań społecznych, w: Literatura polska 1918-1975, t. 2: 1933-1944, red. A. Brodzka, S. Żółkiewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993, s. 677-823.
55. Zły dotyk. Reportaże roku 2000, red. B. Dudko, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
Netografia:
1. https://czytamrecenzuje.pl/ (27.06.2019).
2. https://flipboard.com/@miastoarchi65fm/miasto-archipelag---magazyn-nmomteouy (27.06.2019).
3. http://wokolfaktu.pl/ (27.06.2019).
4. https://www.facebook.com/Jacek-Hugo-Bader-189302941100053/ (27.06.2019).
5. https://www.facebook.com/MiastoArchipelag/ (27.06.2019).
6. https://www.facebook.com/wannazkolumnada/ (27.06.2019).
7. https://www.facebook.com/Wojciech-Jagielski-112787332130594/ (27.06.2019).
8. http://wyborcza.pl/0,164792.html (27.06.2019).
9. http://wyborcza.pl/1,76842,8435740,Dziennik_kolymski__Pierwszy_tydzien.html (27.06.2019).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

103

End page:

119

Detailed Resource Type:

Journal

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:203950 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.6.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Jul 28, 2021

Number of object content downloads / hits:

129

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/235218

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information