RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krystyna Żywulska, parade gojka. O dwóch językach polskiej kultury po Zagładzie

Creator:

Szczepan, Aleksandra ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2020)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.
2. Archiwum Aleksandra Kulisiewicza, US Holocaust Memorial Museum, Washington, RG-55.003*12.
3. H. Arendt, Żyd jako parias - ukryta tradycja, przeł. P. Kołyszko, "Literatura na Świecie" 1982 nr 12, s. 3-30.
4. A. Bielik-Robson, Inne testamenty: świadek, ocalały i maran w poetyce świadczenia Derridy, "Teksty Drugie" 2018 nr 3, s. 18-41. DOI
5. A. Bielik-Robson, Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos, Routledge, London - New York 2017.
6. T. Borowski, Alicja w krainie czarów [1947], w: tegoż Krytyka, oprac. T. Drewnowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 76-86.
7. J. Butler, Ramy wojny. Kiedy życie jest godne opłakiwania?, przeł. A. Czarnacka, Książka i Prasa, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, Warszawa 2011.
8. A. Cichopek-Gajraj, Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-48, Cambridge University Press, Cambridge 2014. DOI
9. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, FA-Art, Bytom 2000.
10. L. Dirks, Krystyna: Und die Liebe, frag ich sie, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015.
11. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holokaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.
12. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
13. B. Engelking-Boni, "Nieautoryzowany wywiad z Krystyną Żywulską", 30 IV - 2 V 1992.
14. B. Engelking-Boni, Zawsze czyjś los był gorszy… Z Krystyną Żywulską rozmawiała Barbara Engelking-Boni, "Gazeta Wyborcza" 1992 nr 185, s. 12-13.
15. S. Felman, Nauczanie i kryzys albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, "Literatura na Świecie" 2004 nr 1-2, s. 343-399.
16. S. Felman, The Return of the Voice, w: S. Felman, D. Laub Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, Routledge, New York 1991, s. 204-283.
17. A. Głowacka, Płeć i Zagłada. Wyobraźnia relacyjna i zapomniane zaułki pamięci, w: tejże, Po tamtej stronie. Świadectwo, afekt, wyobraźnia, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 160-193.
18. M. Głowiński, Wielkie zderzenie, "Teksty Drugie" 2002 nr 3, s. 199-211.
19. M. Goldberg, Memoirs of Auschwitz Survivors: The Burden of Gender, w: Women in the Holocaust, ed. D. Ofer, L.J. Weitzman, Yale University Press, New Haven 1999, s. 327-339.
20. S. Grodzieńska, Nie ma się z czego śmiać, współpr. J. Jurandot-Nawrocka, Instytut Literacki Latarnik, Michałów - Grabina 2007.
21. S. Grodzieńska, Urodził go "Niebieski Ptak", Akapit Press, Łódź 2000.
22. H. Grynberg, Prawda nieartystyczna, Czarne, Wołowiec 2002.
23. T. Hołuj, F. Friedman, Oświęcim, Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", Bydgoszcz 1946.
24. M. Janion, Zagadka Zofii Kossak-Szczuckiej, w: Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, red. B.A. Polak, T. Polak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011, s. 55-70.
25. J. Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: tegoż, Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, "Aneks", "Polityka", Londyn - Warszawa 1993, s. 9-31.
26. J. Jurandot, Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014.
27. B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009.
28. W. Kiedrzyńska, Przegląd wspomnień z obozów i więzień hitlerowskich, "Dzieje Najnowsze" 1947 z. 1, s. 161-181.
29. A. Korzeniewska, Kobiece relacje obozowe, "Kuźnica" 1946 nr 51, s. 13.
30. B. Kosofsky Sedgwick, Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie, przeł. M. Szcześniak, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" 2014 nr 5, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/5-queer-obrazy/czytanie-paranoiczne-czytanie-reparacyjne DOI
31. Z. Kossak-Szczucka, Z otchłani, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Oświęcim - Warszawa 2011.
32. K. Koźniewski, Niespokojne książki, "Polityka" 1965 nr 34, s. 7.
33. D. Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006.
34. R. Kusek, La vie d'un coueur. Autobiograficzny tryptyk Alice Munro, w: Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, red. M. Buchholtz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 355-372.
35. J. Leociak Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), FNP, Wrocław 1997.
36. List K. Żywulskiej do H. Langbeina, 10 VI 1969, Fritz Bauer Institut - Archiv, Nachlass Thomas Harlan, NL - 14/3.
37. P. Machcewicz, Polski rok 1956, Mówią Wieki, Warszawa 1993.
38. E. Marks, Marrano as a Metaphor: The Jewish Presence in French Writing, Columbia University Press, New York 1996.
39. M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach": analiza doświadczenia biograficznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
40. B. Milewski, "Krystyna Żywulska and the Making of a Satirist-Songwriter in Auschwitz-Birkenau", maszynopis.
41. A. Morawiec, Literatura w lagrze, lager w literaturze, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
42. A. Nikliborc, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Nomos, Kraków 2010.
43. A. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", Warszawa 2013.
44. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996.
45. Polska literatura wobec Zagłady (1939-1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, wyd. 2, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.
46. J. Preger, Przyczynki do kroniki dramatu, "Twórczość" 1964 nr 6, s. 89.
47. K. Rosner, Powieść o getcie, "Nowe Książki" 1964 nr 9, s. 401-402.
48. M. Rothberg, Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation, University of Minnesota Press, Minneapolis - London 2000.
49. J.P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Futura Press, Łódź 1992.
50. J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego, w: tegoż Dzieło, język, tradycja, PWN, Warszawa 1974, s. 78-90.
51. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa badanach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012.
52. H.S. [Halina Szwankowska], Przeżyłam Oświęcim [recenzja], "Stolica" 1947 nr 10, s. 12.
53. Transkrypcja rozmowy K. Żywulskiej i L. Dirks, kaseta 14, s. 26, Fritz Bauer Institut - Archiv, Nachlass Thomas Harlan, NL - 14/3.
54. A. Ubertowska, "Niewidzialne świadectwa". Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 214-226.
55. A. Fogler, Liryka i piekło, "Dziennik Polski" 1946 nr 69, s. 7.
56. A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Czytelnik, Warszawa 1971.
57. S. Wygodzki, Na obrzeżach koszmaru, "Głos Szczeciński" 1963 nr 265, s. 5.
58. K. Wyka, Pogranicze powieści, Czytelnik, Warszawa 1974.
59. J.E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation, Indiana University Press, Bloomington 1990.
60. K. Żywulska, Przeżyłam Oświęcim, Dom Wydawniczy Tchu, Warszawa 2012.
61. K. Żywulska, (S. Landau) Pusta woda, Instytut Wydawniczy Latarnik, Michałów - Grabina 2008.
62. mewa Książki o Oświęcimiu, "Robotnik" 1946 nr 264, s. 6.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

265

End page:

282

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204308 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2020.3.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 7, 2021

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

335

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/240265

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information