RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Teoria społeczna psychoanalizy: między„mitycznym” symbolem a władzą dyskursu

Creator:

Świrek, Krzysztof ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2022)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. T. Adorno, Osobowość autorytarna, przeł. M. Pańków, PWN, Warszawa 2010.
2. L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, „Nowa Krytyka”, wersja online: http://www.nowakrytyka.pl/pl/Ksiazki/Ksiazki_on-line/?id=888
3. W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, przeł. A. Lipszyc, w: Konstelacje, WUJ, Kraków 2009
4. C. Caruth, Doświadczenie niczyje: trauma i możliwość historii, przeł. K. Bojarska, „Teksty Drugie” 2010 6 (126).
5. L. Chiesa, Author, Subject, Structure: Lacan Contra Foucault, w: Lacan Contra Foucault, ed. N. Bou Ali, R. Goel, Bloomsbury Academic, London 2019.
6. É. Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, PWN, Warszawa 2011.
7. R. Esposito, Immunizacja i przemoc, przeł. K. Wrana, w: tegoż Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, przeł. K. Burzyk i in., Universitas, Kraków 2015
8. F. Fanon, Czarna skóra, białe maski, przeł. U. Kropiwiec, Karakter, Kraków 2020.
9. S. Ferenczi, Sex and Psychoanalysis, trans. E. Jones, Basic Books, New York 1950
10. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006
11. S. Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna, przeł. A. Ochocki, R. Reszke, oprac. R. Reszke, w: tegoż Pisma społeczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009.
12. S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. R. Reszke, w: tegoż Pisma społeczne, KR, Warszawa 2009.
13. S. Freud, Mojżesz Michała Anioła, w: tegoż Sztuki plastyczne i literatura, tłum. Robert Reszke, KR, Warszawa 2009.
14. S. Freud, O „dzikiej” psychoanalizie, przeł. R. Reszke, w: tegoż Technika terapii, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007.
15. S. Freud, Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków, przeł. M. Poręba, R. Reszke, w: tegoż Pisma społeczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009
16. A. Friszke, Czy potrzebujemy ludowej historii Polski?, rozmawia J. Kuisz, „Kultura Liberalna”, nr 667 19.10.2021, https://kulturaliberalna.pl/2021/10/19/czy-potrzebujemy-ludowej-historii-polski-andrzej-friszke/.
17. J. Lacan, Écrits, transl. B. Fink, W. W. Norton & Co., New York-London 2006
18. J. Lacan, The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960, trans. D. Porter, Routledge, London and New York 2008.
19. J. Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, trans. A. Sheridan, W. W. Norton & Co., New York-London 1998.
20. J. Lacan, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski, KR, Warszawa 1996.
21. J. Lacan, Imiona-Ojca, przeł. R. Carrabino i in., PWN Warszawa 2013
22. J. Lacan, The Other Side of Psychoanalysis, trans. R. Grigg, W. W. Norton & Co., New York, London 2007.
23. J. Lacan, Seminarium I. Pisma techniczne Freuda, przeł. J. Waga, PWN, Warszawa 2017
24. M. Lazzarato, Nowa definicja pojęcia „biopolityki”, przeł. Agata Czarnacka, „Praktyka Teoretyczna”, nr 2-3/2011. DOI
25. G. Makari, Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis, Duckworth Overlook, London 2008
26. O. Mannoni, Freud. The Theory of the Unconscious, trans. R. Bruce, Verso, London-New York 2015
27. K. Marks, 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
28. K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
29. J.-A. Miller A and a in Clinical Structures, „The Symptom”, Issue 6, Spring 2005, https://www.lacan.com/symptom6_articles/miller.html.
30. F. Naparstek, New uses of drugs, w: Lacan and Addcition. An Anthology, ed. Y. G. Baldwin, K. Malone, T. Svolos, Routledge, London and New York 2018 DOI
31. G. Róheim, Psychoanalysis and Anthropology. Culture, Personality and the Unconscious, International Universities Press, New York 1950.
32. E. Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2009.
33. M. Safouan, Speech or Death. Language as Social Order: A Psychoanalytic Study, trans. M. Thom, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2003.
34. M. Safouan, Why Are the Arabs Not Free? - The Politics of Writing, Blackwell Publishing, Oxford 2007.
35. R. Salecl, Tyrania wyboru, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
36. G. C. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. E. Majewska, "Krytyka Polityczna" nr 24/25.
37. K. Świrek, Boundaries of Reflexivity. Freud's account of the subject's autonomy, "Societas/Communitas" 1-1 2018.
38. S. Tomšič, Better Failures: Science and Psychoanalysis, w: Lacan Contra Foucault, ed. N. Bou Ali, R. Goel, Bloomsbury Academic, London 2019.
39. A. Zupančič, Czym jest seks?, przeł. T. Sieczkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.
40. S. Žižek, Metastazy rozkoszy, przeł. M. J. Mosakowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
41. S. Žižek, O wierze, tłum. Bogdan baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.
42. S. Žižek, W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

34

End page:

57

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:238243 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2022.5.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 14, 2023

In our library since:

Apr 18, 2023

Number of object content downloads / hits:

231

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/274504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information