RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Trzy tomy "Leksykonu zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej" s. Małgorzaty Borkowskiej OSB : uwagi i uzupełnienia

Creator:

Prokop, Krzysztof Rafał

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 48 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 97-107 : ill. ; Reviewed book : Małgorzata Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 1-3, Warszawa, 2004-2008, Wydawnictwo DiG

References:

Kronika bernardynek świętomichalskich w Wilnie, wyd. M. Kałamajska-Saeed, „Nasza Przeszłość”, 101, 2004, s. 331–435.
I. Makarczyk, Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, „Echa Przeszłości”, 8, 2007, s. 23–56.
K.R. Prokop, Biskupi bernardyńscy w gronie biskupów–zakonników doby staropolskiej (XVI–XVIII w.), w: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. F. Murawiec i D. A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 237–264.
K.R. Prokop, Duchowi synowie świętego Franciszka z Asyżu w gronie biskupów historycznych ziem polskich (XIII–XX w.). Przegląd prozopograficzny, w: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, red. R. Prejs, Warszawa 1999, s. 195–220.
K.R. Prokop, Polscy biskupi ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, w: Facere veritatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Pawła Sochy CM w 70. rocznicę urodzin, red. A. Brenk, Poznań 2005 [druk: 2004], s. 223–247.
K.R. Prokop, Wiadomości do biografii biskupów oraz opatów i ksień z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów z osiemnastowiecznej prasy war­ szawskiej doby saskiej i stanisławowskiej, ABMK, 86, 2006, s. 287–329.
K.R. Prokop, Wiadomości genealogiczne i dotyczące wydarzeń historycznych w księgach święceń biskupów krakowskich (głównie sufraganów) z drugiej połowy XVII i z XVIII wieku, tamże, 81, 2004, s. 199–223.
W. Sarna, Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego, t. 2, Przemyśl 1910.
Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–XIX w.): cz. 1, ABMK, 82, 2004, s. 187–224. cz. 2, tamże, 83, 2005, s. 285–332. cz. 3, tamże, 84, 2005,, s. 237–292. cz. 4, tamże, 85, 2006, s. 305–377. cz. 5, tamże, 87, 2007, s. 115–154. cz. 6, tamże, 89, 2009, s. 343–395. cz. 7, tamże, 91, 2009, s. 287–321.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

48

Start page:

97

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25523 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/48 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/48 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information