Object

From the studies on manufacturing and utilization of timber tar in the Niemen culture
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: From the studies on manufacturing and utilization of timber tar in the Niemen culture

Creator:

Jóźwiak, Bartosz

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Ze studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej

Contributor:

Kobusiewicz, Michał (1939- ) ; Langer, Jerzy Józef ; Pietrzak, Sławomir

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 355-375, [2] leaves of photos : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 365-366 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Poznań
2. Gautier A. 1993. The faunal remains. In M. Kobusiewicz and J. Kabaciński, Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań, 79-90
3. Gaździk M. and Józwiak B. 2001. Społeczności subneolityczne na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły (zarys problematyki). In J. Czebreszuk, M. Kryvolcevicz and P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe między Dnieprem, a Odrą od IV do II tys. P. Chr. Poznań, 99-120
4. Józwiak B. 2000. Społeczności „leśne" doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim. In W. Łysiak (ed.), Las w kulturze polskiej 2, Poznań, 99-110
5. Józwiak B. 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań
6. Józwiak B. 2003a. Osadnictwo kultury niemeńskiej na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, w świetle źródeł ceramicznych. In Problemy baltijskoy archeologii. (= Terra Baltica 2). Kaliningrad, 38-49
7. Józwiak B., Langer J. J. and Pietrzak S. 2001. Przyczynek do studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej. Sprawozdania Archeologiczne 53,403-415
8. Kobusiewicz M. 1999. Ludy zbieracko-łowieckie północno-zachodniej Polski. Poznań
9. Kobusiewicz M. 2001. Paraneolithic — The Middle Holocene Tradicionalists. In B. Ginter, B. Drobniewicz, B. Kazior, M. Nowak and M. Połtowicz (eds.), Problemy epoki kamienia na obszarze Starego Świata. Kraków, 241-248
10. Kobusiewicz M. and Kabaciński J. 1993. Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań
11. Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań
12. Kośko A. and Langer J. J. 1986. Z badań nad wytwarzaniem i użytkowaniem dziegciu w neolicie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 34, 587-600
13. Krzyminiewski R., Langer J. J. and Kośko A. 1998. Historia termiczna i wiek prahistorycznych pozostałości dziegciu w świetle badań EPR. Przegląd Archeologiczny 46,131-137
14. Langer J. J. 1989. Fizykochemiczne metody analizy pozostałości pradziejowego dziegciarstwa. Archeologia Polski 34,13-27
15. Langer J. J. and Pietrzak S. 2000. Wytwarzanie i zastosowanie dziegciu w kulturach późnoneolitycznych. In A. Kośko (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3(4). Poznań, 411-414
16. Langer J. J. and Pietrzak S. 2004. Pozostałości smół drzewnych na ceramice. In J. Kabaciński and I. Sobkowiak, Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań, 100-117
17. Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC). Poznań
18. Pollard A. M. and Heron C. 1996. Archaeological Chemistry (= The Royal Society of Chemistry). Cambridge
19. Szmyt M. 1993. Pottery. In M. Kobusiewicz and J. Kabaciński, Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań, 61-72
20. Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

355

End page:

375

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27877 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information