RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O pewnym błędzie wydawniczym, czyli rzecz o dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla miasteczka Krasnepole (Niżankowice) z 27 VII 1448 r.

Creator:

Zawitkowska, Wioletta

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 57-61 ; Summary in English. ; Source in annex lat.

References:

Fenczak A.S., Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1911–1951), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 2, 1985, s. 89–129.
Grin–Piszczek E., Akta Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 18, 2004, s. 181–187.
Hruszewski M., Historyczni studij ta rozvidky (1900–1906), Lviv 2005.
Hruszewski M., Materijały do istorij suspilno–politycznych i ekonomicznych widnosyn zachidnoj Ukrainy, cz. 1 (1361–1530), „Zapiski Naukovovo Tovaristva imieni Szewczenki”, t. 63–64, Lviv 1905.
Krochmal J., Akta miasta Przemyśla (1356–1389) 1402–1944 (1945–1983), t. 2 cz. 1 Jan Smołka, Katalog Archiwum Aktów Dawnych miasta Przemyśla (1356–1389) 1402–1888, cz. 2 Inwentarz zespołu archiwalnego 1774–1944 (1045–1983), Przemyśl 2000.
Makarski W., Nazwy miejscowe dawnej ziemi przemyskiej, Lublin 1999.
Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti. Knigi polskoj koronnoj metryki XV stoletija, t. 1, ks. 10: (1447–1454), wyd. A. Mysłowski, W. Graniczny, Warszawa 1914.
Smołka J., Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla, Przemyśl 1927.
Smołka J., Katalog Starożytnego Archiwum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, I. Dyplomy pergaminowe, II. Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Przemyśl 1921.
Zbiór Dokumentów Małopolskich, cz. 3, wyd. S. Kuraś, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

50

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31102 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information