Object

Title: Uwagi w związku z edycją "Komentarza Jana Dąbrówki do Kroniki Wincentego Kadłubka"

Creator:

Dymmel, Piotr (1954- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 138-141 ; Reviewed book : Jan Dąbrówka, Komentarz do Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd., wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan ; przy współpr. Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli ; Kraków 2008, Polska Akademia Umiejętności, ss. 319 ; (Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 14)

References:

Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd., wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan przy współpracy Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli, w: Monumenta Poloniae Historica s.n., t. 14, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008.
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Kronika Polska, wyd. M. Plezia, w: MPH s.n., t. 11, Kraków 1994.
Plezia M., Tradycja rękopiśmienna Kroniki Kadłubka, w: Ars historia. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 383-390.
Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

50

Start page:

138

End page:

141

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31112 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information