Object

Title: Współczesna historiografia białoruska wobec 17 września 1939 roku

Creator:

Boćkowski, Daniel

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 165-170

References:

Europa nieprowincjonalna, Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa-Londyn 1999. ; Grzybowski J., Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, Warszawa 2007. ; Krawczenko I. S., Socjalisliczeskojestroitielstwo wzapadnych oblastiach BSRR, AN ZSRR, „Dokłady i so-obszczenia”. Instytut Istorii. Seria 4, Moskwa 1955. ; Kruczkowski T., Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Grodno 2003. ; Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego, D. Boćkowskiego, Białystok 2005. ; Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. H. Konopki i D. Boćkowskiego, Białystok 2004. ; Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku, pod red. P. Franaszka i A. N. Niechuchrina, Kraków 2007. ; Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1939-1941. Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego i D. Boćkowskiego, Białystok 2003. ; Szybick Z., Narys gistoryi Bełamsi 1795-2002, Mińsk 2003. ; Wasiliuczak M. W., Ab niekatorych negatyunych momantach u Zachodniaj Belamsi napjaredadni wajny (weraseń 1939-czerweń 1941 gg.) [w:] Zachodni regijon Belamsi waczyma gistotykau i krajjaznaucau, red. I. P. Kreń, U. I. Nawicki, W. A. Biełazarowicz, Grodno 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

165

End page:

170

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46737 ; oai:rcin.org.pl:46737 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information