Obiekt

Tytuł: Propaganda wyborcza na terenie województwa pomorskiego w latach 1946-1947

Twórca:

Churska-Wołoszczak Kamila

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 173-181

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008
Arendt H., Propaganda totalitarna, Warszawa 1986
Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2006
Dobek-Ostrowska B., J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999
Golon M., Dzieje Nieszawy, t. II, 1945-1990, Toruń 2005
Golon M., Historia Kwidzyna w latach 1945-1957, [w:] Kwidzyn. Dzieje miasta, t. II, red. K. Mikulski, J. Liguz, Kwidzyn 2004
Golon M., Historia Wąbrzeźna w latach 1945-1990, [w:] Historia Wąbrzeźna, t. II, red. K. Mikulski, Wąbrzeźno 2005
Kamiński Ł., Struktury propagandy w PRL, [w:] Propaganda PRL, red. P. Semków, Gdańsk 2004
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r., wstęp, wybór i oprac. J. Wrona, Warszawa 1999
Kozłowski R., „Czerwony” Włocławek. Mity a rzeczywistość, Włocławek 2000
Kozłowski R., Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950), Toruń 1991
Kozłowski R., Referendum ludowe w województwie pomorskim (bydgoskim) 1946 r., „Zeszyty Naukowe UMK” 1972, z. 46
Kozłowski R., Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 r. w województwie pomorskim, „Zapiski Historyczne” 1994, z. 2-3
Krawczyk A., Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947, Warszawa 1994
Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota-właściwości, Toruń 2005
Kuśmierski S., Propaganda polityczna PPR w latach 1944-1948, Warszawa 1976
Marczak T., Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r., Wrocław 1986
Mojsiewicz Cz., Szkice z dziejów propagandy, Poznań 2000
Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000
Osękowski Cz., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
Paczkowski A., Sztuka wygrywania wyborów, „Karta” 1996 nr 18
Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki. Dokumenty do dziejów PRL, z. 4, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993
Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001
Wojsław J., Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej Polski lat 1949-1954. Zarys problematyki, Gdańsk 2009
Wybory do Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 stycznia 1947 roku, wstęp i oprac. T. Kisielewski, T. Kuczur, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2006
Z polityki terroru. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. w raportach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wybór dokumentów, wstęp i oprac. T. Kisielewski, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2000

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

181

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47190 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji