RCIN and OZwRCIN projects

Object

O kwestionariuszu pytań dotyczących etnogenezy Słowian
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: O kwestionariuszu pytań dotyczących etnogenezy Słowian

Creator:

Leciejewicz, Lech (1931–2011)

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; On a questionnaire for Slav ethnogenesis research

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

P. 81-87 ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 85-86

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Tacyt, 1957, Germania, [w:] Dzieła, tłumaczył S. Hammer, t. 2, s. 265–290
2. Babik Z., 2001, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Kraków
3. Godłowski K., 2000, Pierwotne siedziby Słowian, M. Parczewski red., Kraków
4. Hensel W., 2003, Mylne odczyty w sporach na temat etnogenezologii słowiańskiej? Kwestie dotyczące Askaukalis Ptolemeusza, „Archeologia Polski”t. 48, z. 1–2, s. 109–112
5. Kaczanowski P., Parczewski M. red., 2005, Archeologia o początkach Słowian, Kraków
6. Kokowski A. red., 2002, Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, Lublin
7. Labuda G., 2002, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej (reedycja), Poznań
8. Leciejewicz L., 1976, Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
9. Leciejewicz L., 2006, Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, M. Rębkowski, S. Moździoch red., Wrocław
10. Makiewicz T., 2005, W sprawie aktualnego stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty, „Slavia Antiqua” t. 46, s. 9–38
11. Malinowski T., 2003, Cierń Światowita, Poznań–Zielona Góra
12. Mańczak W., 2004, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro‑cerkiewno‑słowiańskiego, Kraków
13. Mańczak W. red., 2001, Praojczyzna Słowian. Zbiór wypowiedzi, Kraków
14. Piontek J., 2006, Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych, „Slavia Antiqua”, t. 47, s. 161–189
15. Parczewski M., 2002, Uwagi o stanie dyskusji polskich archeologów nad etnogenezą Słowian, [w:] Kokowski A. red., s. 52–68
16. Popowska‑Taborska H., 2005, W dziesięć lat po opublikowaniu‘Wczesnych dziejów Słowian’, [w:] Kaczanowski P., Parczewski M. red., s. 31–36
17. Roslund M., 2007, Guests in the house. Cultural transition between Slavs and Scandinavians 900 to 1300, Leiden–Boston
18. Salamon M., Strzelczyk J. red., 2004, Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków
19. Strzelczyk J., 2005, Etnogeneza Słowian w świetle źródeł pisanych, [w:] Kaczanowski P., Parczewski M. red., s. 19–29
20. Tymieniecki K., 1951, Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze, Poznań
21. Urbańczyk P. red., 2006, Nie‑Słowianie o początkach Słowian, Poznań–Warszawa
22. Warchoł S., 2002, Ślady pobytu drużyn gockich na obrzeżach i w tak zwanym centrum prakolebki Słowian w świetle języka (między I/II a IV/V w. n.e.), [w:] Kokowski A. red., s. 203–218

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

81

End page:

87

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49821 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information